COME FOLLOW ME

God heeft een diep verlangen in ieders hart gelegd. Een verlangen om van Zijn liefde te delen, om moedig te zijn en Hem te dienen. Maar hoe ga je van verlangen naar praktijk? Hoe doe je dat in je leven, je baan, de buurt? Ergens willen we wel getuigen, maar weten we vaak nog niet momenten te creëren of situaties te herkennen waarin dit kan. 

Op de Come follow Me conferentie willen we mensen inspireren en uitdagen om de volgende stap te zetten. Want je bent door God geroepen. Hij heeft een plan voor jouw leven. Maar dat plan ontvouwt zich niet zomaar, daar mag je achteraan. Daar mag je biddend en actief mee bezig. Wij willen je daarin graag begeleiden tijdens onze ‘Come Follow Me’ conferentie. Twee dagen van aanbidding, ontmoeting, gebed en een inspirerende boodschap.

Ontdek tijdens deze conferentie welke stappen jij wilt en kunt zetten. Vind jouw plek in de missie van onze God. 

 

 HET EERSTVOLGENDE WEEKEND is vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober.
Vrijdagavond starten we om 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
Zaterdag is het programma van 9.30 uur t/m 16.00 uur
De kosten zijn € 25,00 per persoon

We willen kerken toerusten door hen te helpen groeien in het delen van het Evangelie. Deze training is onderdeel van een reeks trainingen die we kerken aanbieden. 

 1. 
 COME FOLLOW ME 

Een tweedaagse training over het nemen van de eerste stappen in hoe je anderen over Jezus kan vertellen 

 2. 
 WEES MIJN GETUIGE 

Een verdiepende cursus die woorden geeft aan het delen van het Evangelie met de mensen om je heen

 3. 
 DISCOVERY BIBLE STUDY 

Een training waarin iedereen wordt uitgedaagd en geïnspireerd om de DBS-methode eigen te maken