DE NOORD KAUKASUS

In de Noord-Kaukasus, net onder Rusland, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, wonen meer dan vijf miljoen mensen, 99 procent van hen heeft nog nooit het Evangelie gehoord. Decennia van oorlogen en politieke conflicten, hebben van dit gebied een vergeten gebied gemaakt, maar God vergeet de mensen niet.

 

Delen van de liefde van Jezus

Er is veel armoede door werkloosheid en gebroken gezinnen. Ook is er door oorlogen veel verwoest, maar weinig opgebouwd. Het zelfdodingspercentage ligt enorm hoog. Hoewel er na de val van het communisme meer vrijheid is, is er nog altijd grote weerstand tegen christenen in deze voornamelijk islamitische regio. We verspreiden de liefde van Christus door te investeren in vriendschappen, de cultuur en het toerusten van Russische christenen om zich in de regio te vestigen. In een gebied waar religie mensen vaak verdeelt, bouwen lokale gelovigen bruggen tussen etnische groepen, talen en leven ze de liefde van Jezus uit die vrede en eenheid brengt.

 


 

Woman holding baby

Bid mee 

Voor de families in de Noord-Kaukasus. Dat de woorden van Jezus een weg naar hun hart vinden. 
 

LEIDING

Bid dat Russische Jezus-volgers wijsheid en leiding mogen ontvangen in de manieren waarop ze het Evangelie kunnen verspreiden.


Meer arbeiders

Bid dat de kerken in Rusland bewogen worden om erop uit te gaan en het goede nieuws van Jezus te delen met de gebrokenen van hart. 


WERELDWIJDE BETROKKENHEID

Bid  voor meer arbeiders die een roeping en bewogenheid zullen ervaren voor de onbereikte mensen van de Noord-Kaukasus.


"Door Bijbelstudiegroepen op te richten zien we doorbraken! Alleen is het proces langdurig en fragiel. We delen vooral eerst de verhalen uit het Oude Testament, omdat die voor Moslims herkenbaar zijn. Hierdoor kan ik uiteindelijk over Jezus vertellen."

MARTIN, WERKER UIT NOORD-KAUKASUS