Image
mali

Youssef leerde door Jezus echt lief te hebben

Toen Youssef* voor het eerst vader werd, was hij teleurgesteld dat het geen jongen was. Hij raakte verbitterd toen er nog meer dochters volgden. Als islamitische boer in de Sahel vond hij het heel moeilijk dat hij geen zonen had gekregen die hem op het land konden helpen, zonen die zijn werk zouden voortzetten na zijn sterven. Zonen zouden hem aanzien geven. Jarenlang verwenste hij zijn dochters.

In de tuin
Op een dag ontmoette hij Moussa*, in de gemeenschappelijke tuin, een soort grote volkstuin waar dorpelingen water halen en een moestuin bijhouden. Voor de mannen was het een soort buurthuis. Uren konden ze er zitten samen, theedrinken, praten. Waar het meestal over ging? Religie.

Moussa was moslim, maar had een paar jaar geleden Jezus leren kennen. Omdat Moussa de Bijbel en de Koran kent, kan hij als geen ander zijn broeders uitdagen te onderzoeken wat ze precies geloven. Als voormalig moslim kent Moussa de argumenten die door moslims worden gebruikt om Jezus op afstand te houden. Hij kent ook de offers van het volgen van Jezus.

Na verloop van tijd openbaarde de God van Moussa zich ook aan Youssef. Hij maakte kennis met een God van liefde, niet van vergelding. Youssef zijn kijk op het leven veranderde en hij ontdekte dat man en vrouw in de ogen van God even waardevol zijn. Dit besef veranderde de manier waarop Youssef naar zijn eigen dochters keek, hoe hij naar zijn vrouw keek. Hij leerde hen echt lief te hebben.

Het getuigenis van Youssef
Die verandering in Youssef, was een getuigenis voor de mensen om hen heen. Zijn vrouw werd nieuwsgierig naar Degene die de verandering in hem teweeg had gebracht. Ook zij leerde Jezus kennen en aanvaarde Hem als haar Redder. Youssef begon een bijbelstudiegroep in zijn huis en blijft getuigen van Jezus bij zijn familie en vrienden.

De inwoners van de Sahel die hun leven aan Jezus geven, kennen vaak vervolging door hun eigen familie en vrienden. Het christendom is in de Sahel geen verboden religie, het is niet strafbaar om christen te worden of te zijn. Wel loop je een groot risico verstoten te worden door familie of vrienden omdat je ervoor kiest niet langer te zijn zoals zij. Daarom hebben Moussa en andere Jezus-volgers in de Sahel ervoor gekozen om niet langer één op één te vertellen over Jezus, maar om families te benaderen. Want, zo zegt Moussa: “Als de hele familie christen wordt, wie gaat hen dan nog vervolgen?”

Aanstaande zondag begint de speciale Week van gebed voor de mensen die Jezus nog niet kennen. Dinsdag 8 november gaan we bidden voor de Sahel. Bid jij in deze week mee voor meer arbeiders, vrijmoedigheid, open deuren en wijsheid?

Share on