Image
pray

‘We bidden om Hem te verstaan’

Ribka Williams werkte met haar man Boyd en hun kinderen vijftien jaar in Noord-Afrika. “Zoals in alle moslimlanden was er weerstand tegen het Evangelie, evangeliseren is een langzaam proces. Daar is gebed voor nodig.”

Toen de overheid in 2010 een ander beleid ging voeren, werd het nog moeilijker. “Alle buitenlanders die ‘verdacht’ werden van evangeliseren, moesten het land uit. Thuiskerken stortten in, de lokale gelovigen hadden niemand meer die hen bij elkaar hield.”  

Ribka en haar gezin mochten blijven en ze startte een nationaal gebedsnetwerk. “Met de zendelingen die overbleven, er zaten geen lokale gelovigen bij.” Een dag in de week en een weekend elke maand kwamen ze bij elkaar om te bidden. “Soms ook weken lang, bidden voor een bepaald project.” Na vier jaar van gebed hoorden ze verhalen vanuit het hele land dat moslims open stonden voor het Evangelie, dat de weerstand afbrokkelde. “In de twee jaar daarna zijn er veel moslims tot geloof gekomen, kwamen overal huiskerken, veel daarvan geleid door lokale gelovigen. De angst voor vervolging werd steeds minder, de gelovigen werden moediger.” Ribka heeft van die zes jaar geleerd dat er iets gebeurt als we volharden in gebed. “Hij luistert en verhoort. Er is volharding nodig, ook als het lijkt alsof er niets verandert. En als er dan wel iets verandert, moeten we ook volhouden, blijven bidden. Want bidden is niet alleen vragen, het is ook aanbidden en bedanken. Tijd doorbrengen met God.”

 

“We bidden om Hem te verstaan. En we weten, als we bidden voor groei, zal Hij het verhoren. Hoe meer je bidt, hoe meer vrucht er komt.”   

 
Prayer Hub

Sinds 2017 woont Ribka met man en drie kinderen in België, waar ze met acht andere mensen gebed als bediening heeft. “We komen uit Amerika, Canada, Saoedi-Arabië, België en de Kaukasus.” Het team bidt zelf elke dag voor het werk dat OM’ers overal ter wereld doen. “Daarnaast helpen we OM-teams die willen groeien in gebed. Door online of hier in België een tijd met hen op te trekken. Door het schrijven van cursusmateriaal en het bedenken van creatieve gebedsvormen.” Er is geen gebedsformule, geen ‘perfecte’ manier. “We bidden om Hem te verstaan. En we weten, als we bidden voor groei, zal Hij het verhoren. Hoe meer je bidt, hoe meer vrucht er komt.”  

Als voorbeeld noemt ze het Himalayagebergte. “Daar is een OM-team van wel honderd man sterk. Zo’n vier jaar geleden zijn ze een 24-uurs gebedsketting gestart. Elk lid pakt een uur en geeft het door. Sinds die tijd groeit de bediening in het Himalayagebergte sterk. Er worden overal nieuwe DBS-groepen gestart, er zijn steeds meer dopelingen, de kerk groeit.” Ook in de bediening onder de lokale bevolking wordt veel gebeden. “Vaak horen we van een verhoring tijdens het gebed. Genezing van zieken bijvoorbeeld. Als mensen dat meemaken, staan ze zo open voor het Evangelie.”  

 
Wonderen  

Een verhaal dat haar altijd bij zal blijven, ook uit het Himalayagebergte, was een wonder zoals uit het Nieuwe Testament. “Een groep kinderen was bij elkaar, toen één van hen heel vreemd en zelfs eng begon te doen. Het klonk als demonische bezetenheid en de kinderen waren erg bang. Eén van de jongens was een aantal keer op een soort kinderbijbelclub geweest en hij zei: ‘ik heb hier over gehoord, ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe ik moet bidden’. Hij bad voor de jongen, de demon werd uitgedreven, alle kinderen gingen naar huis en vertelden hun families wat er gebeurde. Het hele dorp kwam tot geloof. Het is niet altijd zo wonderlijk of meeslepend en soms duurt het jaren voor je iets van de vrucht van het gebed ziet. Maar ik weet, als we bidden, gebeurt er iets, want Hij luistert.”     

 

 
Week van Gebed: 16-12 november 2022

Bid gedurende deze week mee voor meer arbeiders, vrijmoedigheid, open deuren en wijsheid. We geloven dat wanneer we samen in gebed gaan, God zal voorzien in wat wij vragen naar Zijn wil. 

Meer informatie

Share on