Voedselpakketten en hulp voor Libanon

Libanon heeft de afgelopen maanden flinke klappen gehad. Het land verkeert al een tijd in een economische crisis, onderging net als wij de gevolgen van het Coronavirus en nu is er de verschrikkelijke explosie.

Door de allesverwoestende explosie zijn meer dan 170 mensen overleden en 300.000 mensen dakloos geworden. Veel hoogopgeleide jongeren vertrekken nu uit het land, inwoners weten niet meer hoe ze rond moeten komen en tot slot is er met name: een groot tekort aan voedsel.

We zijn dankbaar dat al onze lokale medewerkers veilig en gezond zijn! Reden te meer voor ons om onze activiteiten in Libanon op te voeren en te helpen. Op korte termijn helpen we vooral met het verzorgen van voedselpakketten.

Ons contactpersoon in Libanon vertelt: “De afgelopen 7 jaar hebben we maandelijks voorzien in voedselpakketten voor vluchtelingen, onderwijs voor hun kinderen en medische zorg. Alles doen we in samenwerking met lokale partnerorganisaties. Zo is er helaas ook een aantal partners geweest die wonen en werken in het getroffen gebied in Beiroet. Iedereen in dit land zal de impact van deze ramp voelen en met name het voedseltekort. De graansilo’s zijn compleet weggevaagd en het eten niet meer betaalbaar. We zullen doorgaan met onze hulpverlening. Naast het uitdelen van voedselpakketten, helpen we bij het ‘opruimen’ van het getroffen gebied en ondersteunen we de lokale kerken waar nodig. Bedankt dat jullie ons bijstaan in gebed en zorg!”

 

We willen je vragen de komende weken in gebed om dit land heen te staan. Er is grote onrust bij het volk en woede naar de president toe. Mensen gaan de straat op om te protesteren en er ontstaan gewelddadige rellen.

Samen met jou willen we op de bres gaan staan voor dit land en de christenen die daar wonen en werken.

DONEER EEN VOEDSELPAKKET AAN LIBANON ❯