Drie miljard mensen hebben nog nooit van Jezus gehoord. De helft van hen is kind. Zij zijn een sleutel in het bereiken van mensen die Jezus nog niet kennen.

Onze werkers uit het Himalayagebergte hoorden van een wonder zoals uit het Nieuwe Testament. Een groep kinderen speelde met elkaar, toen één van hen, Rajesh, heel vreemd en zelfs eng begon te doen. Als door een demon bezeten, zo gedroeg hij zich. Milan, één van zijn vrienden, was een paar keer op een kinderbijbelclub in de stad geweest en zei: ‘Ik heb hier over gehoord, ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe ik moet bidden!’ Milan bad voor Rajesh en de demon werd uitgedreven. Alle kinderen gingen naar huis en vertelden hun families wat Jezus had gedaan. Het hele dorp kwam tot geloof.

Het verhaal van Milan en Rajesh laat zien dat het koninkrijk van God is voor wie gelooft als een kind. Grenzeloos. Het laat zien hoe sterk hun getuigenis is, hoe groot hun vertrouwen. Ergens hoeft dit voor ons ook geen verrassing te zijn. Jezus zelf zegt in Marcus 10:14-16:  "Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan'. Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen." Datzelfde vertrouwen en geloven als een kind, bidden we jou toe.


Bedankt dat je onderdeel wil zijn van de missie om de wereld te bereiken met het Goede Nieuws van Jezus. Mede dankzij jou kunnen we doen wat Jezus van ons vraagt. Op weg gaan en alle volken tot Zijn discipelen maken. Ver weg maar ook dichtbij.

We wensen jou en je familie een gezegende Kerst toe,
 TEAM OPERATIE MOBILISATIE NEDERLAND 

 

operatiemobilisatie.nl/kerst

Share on