God opende Solomons' hart voor Moslims

Solomon (Zimbabwe) groeide op in de kennis dat Jezus Zijn leven had gegeven voor hem. Op 18-jarige leeftijd maakte hij een keuze om Jezus uit te nodigen in zijn hart. Het moment dat hij besloot om zendeling te worden in de Sahel-regio herinnert hij nog als de dag van gisteren.

Solomon: “In 2004 was er een Tsumani, die 230.000 mensen het leven kostte. Dat choqueerde mij enorm! De gedachte dat deze families die zijn verdronken geen kans hebben gehad om de liefde van Jezus te ervaren, deed mij besluiten om de zending in te gaan. Ik bad toen voor het eerst in mijn leven: ‘Heer, ik wil Uw liefde delen met de volken die u nog niet kennen.’ Er deed zich al gauw een mogelijkheid voor om een OM missie-training te volgen in Zambia. Hier raakte God mijn hart aan en ontving ik bewogenheid voor moslims. Ik kon eindelijk inzien dat moslims gewoon mensen zijn die net als wij, de liefde van Jezus hard nodig hebben. 

Bijna 10 jaar geleden besloot Solomon om eindelijk naar de Sahel te vertrekken. Het heeft enige tijd gekost om zijn financiën hiervoor op orde te krijgen, maar nu was het zover! “Vele zendelingen zouden juist niet naar dit gebied willen gaan, vanwege de soms gevaarlijke omstandigheden. Toch drijft dat mij er juist toe om daar de geweldige boodschap van redding en hoop te brengen!” vertelt Solomon. Na 3 jaar volharden in het leren kennen van de cultuur en werken als sportcoach, kwamen er twee lokale mensen tot geloof! Wat een vreugde gaf dat.

Na 3 jaar volharden in het leren kennen van de cultuur en werken als sportcoach, kwamen er twee lokale mensen tot geloof! Wat een vreugde gaf dat.

Ik zie dat het bedrijven van sport een mooie brug slaat tussen cultuur- en taalverschillen. In principe heb je alleen maar een voetbal nodig om nieuwe vrienden te maken. Zo simpel kan het bouwen van een levende gemeenschap zijn! Wat eerst begon als een voetbalteam van de kerk, is nu uitgegroeid tot een grote voetbalclub! Genaamd: Champion Football Club. Het overgrote deel voetballers is moslim, maar in mijn leiding hanteer ik christelijke principes. We starten iedere training met gebed en we eindigen iedere training met gebed in de naam van Jezus. Daarnaast ben ik niet alleen een voetbaltrainer, maar doe ik ook aan ‘life-coaching’. Ik geef adviezen over onderwerpen als: familie, geloof en deel mijn levenslessen met de jongens. Ik geloof dat Jezus het verschil maakt in een mensenleven en zie dat steeds opnieuw werkelijkheid worden.”

*naam veranderd voor de veiligheid

 

Geef onbereikte mensen de kans om van Jezus te horen!

Help mee te bouwen aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers, lees hier hoe je mee kan doen.

Meer informatie  ❯