Geen compromissen

written by Silas

“Februari 1991 was de start van mijn carrière bij de politie. Net als iedere andere agent moest ik een ‘Bootcamp’ ondergaan. Een intensief trainingsprogramma dat erop gericht is om je eerst helemaal af te breken en je daarna weer op te bouwen,” vertelt zendeling Silas uit Engeland. Hij ontdekte tijdens zijn opleiding als politieagent iets dat essentieel is in je wandel met God.”

Silas: “Het opvolgen van orders werd een automatisme. De ene dag liep over in de volgende en de dagen werden steeds zwaarder. Alle nieuwe vaardigheden werden aangeleerd door eeuwige herhaling. ‘De basishandelingen’ worden je ingeprent door eindeloze herhaling… Iedere morgen je bed opmaken, de accommodatie schoonmaken, uren achter elkaar drillen, overal naartoe hardlopen… En met de tijd werden hier nieuwe disciplines aan toegevoegd, zoals arrestatietechnieken en ‘wapendrills’. Al deze dingen moesten ons zo eigen worden, zodat wanneer we in het echte leven in dreigende situaties terecht zouden komen, we instinctief zouden handelen. Je moet onder druk kunnen presteren. Het was pas op het moment dat we real-life scenario’s gingen oefenen dat alles op zijn plek viel. Wat aan het begin van de training onmogelijk leek, ging nu bijna zonder moeite. Dat was een wonder!

Toch gebeurde er tijdens ons afstuderen iets vreemds. Velen van ons, bijna iedereen, verslapten in het doen van de ‘basisdingen’. We waren druk, veel dingen vroegen onze aandacht. Het was geen bewuste keuze, maar een gebrek aan zelfdiscipline en aandacht voor de basisoefeningen zonder dat we het zelf doorhadden. Het leven van een Christen is niet zo heel anders dan dat van mijn jaren als politieagent. Aandacht geven aan de basisdisciplines van je geloof is van essentieel belang in je wandel met God! Jim Rohn, spreker en auteur zegt het volgende: “Juist de kleine disciplines zorgen voor grote overwinningen.” Oftewel: wil je grote dingen bereiken met God? Dan moet je zorgen dat de basisprincipes in je geloof in orde zijn.

Terug naar de basis houdt in dat we dagelijks tijd doorbrengen in Gods Woord, in gebed en aanbidding! Ik doe dat bijvoorbeeld  met behulp van een app, waarbij ik in een jaar de Bijbel lees. Ik volg een leesplan, bid aan de hand van een gebedslijst en ik bid samen met mijn vrouw voordat we gaan slapen. Maar waarom vergeten we dan toch zo vaak om deze dingen te doen? Het antwoord is: de makkelijke dingen zijn ook makkelijk om niet te doen. We denken dat het niet zoveel uitmaakt om het een keertje niet te doen en voor je het weet doe je ze (bijna) helemaal niet meer. Laten we geen compromissen sluiten in de kleine dingen, juist omdat we denken dat het niet zoveel uitmaakt in het grotere geheel. Het maakt wel degelijk uit! Ik bid dat God je laat zien welke kleine dingen ons dicht bij Hem houden.”

Stories from the Region