Een dankwoord uit de Sahel

Naar aanleiding van alle gebeden, hulp, bemoedigende woorden en financiële steun wil Pamela (leider van de Sahel) graag iets tegen je zeggen.

“Woorden kunnen niet omschrijven hoe dankbaar ik ben voor jullie hulp. Dat mensen voor mij bidden en bereid zijn om naar God te luisteren voor de bediening in de Sahel. Het maakt me heel nederig dat ik mag ervaren dat er mensen zijn die God op de juiste plek zet en gebruikt om voor ons te bidden, met ons te staan en denken aan de verspreiding van het Evangelie in de Sahel. Ik vraag God om jullie allemaal te zegenen. Het is God die dat verlangen, die passie voor ons team en het werk in je hart heeft gelegd. Het vertelt me dat God in controle is, Hij houdt ons in Zijn hand. Hij bevestigt me hierdoor dat hij me niet zal verlaten en de droom voor een grote oogst zal vervullen. Het laat me zien dat, hoeveel obstakels of welke uitdagingen er ook zijn… God geeft mensen om met ons mee te strijden.

Ik bid dat niks mij zal kunnen tegenhouden om te focussen op mensen vertellen over wie Hun heeft gered, genezen en bevrijd.

Corona maakt alles hier moeilijk. Hier in de Sahel ontvangen we eten van omliggende landen. Er komen grote trucks vanuit o.a. Ghana om eten te brengen en het te verkopen aan bijvoorbeeld Niger of Mali. Dat zorgt ervoor dat al het eten hier onbetaalbaar wordt! Daarnaast valt er hier te weinig regen om zelf groenten en ander voedsel te verbouwen, dat maakt het extra zwaar. Door de hitte is er weinig leven mogelijk. Zelfs dieren drogen uit en veel mensen in mijn omgeving zijn hier ziek en overlijden. Dat is erg moeilijk, maar het aller moeilijkst vind ik dat mensen hier sterven zonder Jezus te kennen. Ik bid dat niks mij zal kunnen tegenhouden om te focussen op mensen vertellen over wie Hun heeft gered, genezen en bevrijd. Ik heb zijn genade en liefde iedere dag weer nodig om dit werk te kunnen doen. Niet alleen voor de mensen die Hem nog niet kennen, maar ook voor het team in de Sahel. Dit is een grote verantwoordelijkheid.

We zijn allemaal mensen en er zijn zoveel dingen die ons proberen af te leiden van het bouwen van Gods Koninkrijk en datgene waar God ons voor geroepen heeft. Jullie hulp overweldigd mij. Het is echt waar dat niemand dit werk alleen kan doen. God weet wat we hier nodig hebben en ik bid dat jullie zullen ontvangen wat je nodig hebt.

Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jullie bedanken. Moge de Here jullie allemaal zegenen,”

Pamela, veldleider Sahel

 

Geef onbereikte mensen de kans om van Jezus te horen!

Help mee te bouwen aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers, lees hier hoe je mee kan doen.

Meer informatie  ❯