Eén van de vele wonderen op het Arabisch schiereiland

Achmed, een inwoner van het Arabisch schiereiland, is door zijn christelijke vriend Jason uitgenodigd voor een muziekfestival. Plotseling wordt hij zo intens aangeraakt, dat hij in tranen uitbarst. Jason, een gastarbeider, kan op dat moment niet vragen wat er gebeurt en hoort later van Achmed: “De muziek raakte mij zo diep. Ik hoorde een stem die tot mij zei: ‘Achmed, kom tot Mij’. Ik sloot mijn ogen en hoorde iemand voor mij bidden. Vervolgens raakte hij mijn handen aan en pakte ze vast. Ik zag niemand en wist niet wat dit betekende. Maar ik geloof nu dat Jezus tot mij sprak. Kun jij mij helpen Jason? Jij bent toch christen?”  

Dit is één van de vele wonderen die op het Arabisch schiereiland gebeuren. God opent deuren voor onze lokale medewerkers die hier al 30 jaar wonen, relaties opbouwen en in mensen investeren. Naast de lokale inwoners wonen en werken hier meer dan 27 miljoen gastarbeiders (29% van de bevolking). Zij komen voornamelijk uit islamitische en boeddhistische landen.   Het volgen van Jezus is een radicale keuze, die heel gevaarlijk kan zijn in deze regio. Bekering tot het christelijk geloof betekent vaak dat de gelovige door zijn of haar omgeving wordt afgewezen, gediscrimineerd, gevangenisstraf krijgt of zelfs vermoord wordt.  

We willen graag zoveel mogelijk inwoners in deze regio bereiken. Dit doen we onder andere door evangelisatiecampagnes via social media, waarmee we al 1 miljoen mensen bereikt hebben. 35.000 mensen hebben inmiddels contact gezocht met onze medewerkers om meer over Jezus te horen. Een kleine groep mensen heeft de jongerencursus gevolgd. Zij hebben hun leven aan Jezus gegeven. De honger naar vrede in hun ziel is heel sterk.  

Arabisch Schiereiland