Toen ik (heel lang geleden) 25 jaar was, had ik de gelegenheid om Corrie te Boom thuis te bezoeken. Zij overleefde de vernietigingskampen van Nazi Duitsland.  Ik stelde haar een vraag die haar bijna een soort van boos maakte. Ik vroeg haar of zij dacht dat mijn generatie de terugkomst van Jezus mee zou maken. Ze keek me doordringend aan en antwoordde me enigszins verontwaardigd: “Jongeman, hoe kun jij de krant lezen en die naast je Bijbel leggen en er niet van overtuigd zijn dat de terugkeer van Jezus voor de deur staat?”  

Jezus zelf zei daarover: “Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, en dan zal het einde komen”. (Mattheüs 24:14) Een half jaar voordat mijn vrouw overleed, hadden we samen het voorrecht om mee te helpen aan de honderdste Leadership Matters Cursus. Dat was in Thailand. Daar hoorden we de meest opmerkelijke verhalen. Een deelnemer uit Mongolië vertelde hoe bij het uiteenvallen van de Sovjetunie in dat land slechts vijf christenen bekend waren. Nu zijn er meer dan vijfhonderd gemeenten en dat aantal stijgt snel. Ze vroegen ons: “Hebben jullie dan niet gehoord van de opwekking in het zuiden van Mongolië?” Iemand uit China vertelde hoe daar nu meer christenen zijn dan leden van de communistische partij. Anderen uit Nepal spraken met ons over de enorme kerkgroei in dat land. In 1952 werd daar de eerste kerk gebouwd. Nu zijn er meer dan één miljoen volgelingen van Jezus. Eén van de deelnemers begeleidde verschillende vertaalprojecten van de Bijbel. In zijn vrije tijd heeft hij tientallen gemeenten gesticht.

Mooi dat in OM de focus door de jaren heen zo op de verkondiging gericht is gebleven. Daar gaat het om! Maar ook als je als OM Alumni al lang geleden bent ‘afgezwaaid’ dan blijft het jouw en mijn voorrecht om er op de één of andere manier bij betrokken te blijven door gebed, het geven van financiële steun en persoonlijke inzet. Via je kerk, door contacten met vluchtelingen, via allerlei organisaties of bij OM.

Ik geloof dat Corrie ten Boom gelijk heeft. De terugkomst van Jezus staat voor de deur! Kijk maar naar wat er om je heen gebeurt. Laten we vooral niet in slaap vallen.

Caring for people Communications
Share on