Drie miljard redenen. Het zijn de drie miljard mensen die op dit moment nog wachten om het goede nieuws van Jezus te horen. Hen willen we ontmoeten en vertellen van die geweldige God die er echt alles over had om hun hart te winnen. Overal zien we nieuwe gemeenschappen van discipelen ontstaan, zij lezen samen uit de Bijbel, delen het Evangelie en breken het brood en drinken de wijn.

Onze werkers in Afrika en Indonesië zijn slechts één van de vele voorbeelden: alleen al in 2021 werden in Niger 120 nieuwe kerken (gemeenschappen) gesticht. In Indonesië zijn tientallen jonge mannen getraind om het Evangelie te delen met de lokale bevolking op andere eilanden. We geloven dat dit is nog maar het begin is om het goede nieuws te delen aan de 3 miljard en gaan deze uitdaging graag aan. In 2030 willen we jaarlijks 25.000 gemeenschappen van Jezus-volgelingen oprichten. Klinkt wellicht gek of naïef? Misschien! Maar we geloven dat het kan. Er zijn immers 3 miljard redenen om gemotiveerd te zijn. Laten we om deze redenen niet afwachten, maar in gebed en afhankelijkheid naar God toe bijdragen aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. Doe jij mee?

Met de campagne ‘3 miljard redenen’ laten we zien hoe je betrokken kunt raken bij het bereiken van deze menigte mensen. We inspireren je graag en geven antwoord op vragen zoals: waar begin je? Waarom kan jij een verschil maken? God heeft je namelijk bestemt en roept ook jou om discipelen te maken, ben jij beschikbaar?

Help mee met een gift