Het is voor de Reformed Church in America (RCA) al lang geen vraag meer: Nederland is een zendingsland geworden.

De ontkerkelijking in ons land is enorm en steeds meer mensen kennen Jezus niet. Daarom wil het kerkgenootschap samenwerken met Operatie Mobilisatie, om onder de minst bereikten in Nederland het Evangelie te verspreiden.

Verbonden met Nederland
Het feit dat een grote Amerikaanse zendingsorganisatie Nederland uitkiest als zendingsland, is opzienbarend te noemen. Scott Engelsman (RCA): “De Reformed Church is opgericht in 1628 in wat toen nog New Amsterdam heette. We zijn de oudste protestante denominatie in de Verenigde Staten, met duizend kerken in de VS en Canada. Onze wortels liggen in Nederland, en we voelen ons nog altijd sterk verbonden met Holland, het land waar onze voorouders vandaan kwamen. De ontkerkelijking in Nederland is enorm, veel meer dan in de Verenigde Staten. Daarom willen we ons nu ook op de zending in Nederland richten. We zijn het verplicht aan Nederland: we willen graag iets teruggeven van wat we ontvangen hebben. "

Het is de RCA er niet alleen om te doen om zending in Nederland te bedrijven. Scott: “Wie weet hoe ons land er over dertig, vijftig jaar uitziet? We willen graag meer ervaring opdoen met kerkplantingsinitiatieven en nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals Taste!. Ook daarom willen we graag samenwerken met Operatie Mobilisatie. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren.” De samenwerking start met een bezoek van de RCA aan een missionair project onder moslimimmigranten en het missionaire project Taste! in Delft. Beide projecten zullen de komende tijd door de RCA financieel ondersteund worden.

“We zijn het verplicht aan Nederland: we willen graag iets teruggeven van wat we ontvangen hebben.”

Zendelingen uit Amerika
Een andere uitwerking van de samenwerking tussen Operatie Mobilisatie en de RCA is het uitzenden van een Amerikaans zendingsechtpaar naar Nederland. Christiaan van Dijk, hoofd zendingswerk Nederland bij OM: “Mitch en Rosemary* zijn ervaren zendelingen. Zij zullen gaan werken in het project onder moslimimmigranten in een van de armste wijken van Nederland. De werkloosheid is er hoog, en de armoede ook: veel mensen zijn afhankelijk van een uitkering. Meer dan 90% van de bewoners is van niet-Westerse afkomst. We willen deze migranten bereiken met het Evangelie. Dat Mitch en Rosemary ons team komen versterken is voor ons echt een gebedsverhoring: we hebben lang gebeden voor iemand die dit project kan ondersteunen. Mitch en Rosemary hebben zowel in Afrika als in het Midden-Oosten gewerkt, en brengen veel cross-cultural ervaring met evangelisatie onder moslims mee. Dat is in dit project en in Delft natuurlijk heel belangrijk.”

“Nederland zien wij echt als de plek waar God ons de komende jaren hebben wil.”

Roeping
Mitch en Rosemary hebben een hart voor moslims. Mitch: “De afgelopen jaren hebben we in meerdere ‘gesloten landen’ het Evangelie verkondigd, tot het niet meer veilig was om te blijven. We vonden het moeilijk om te moeten vertrekken en de kwetsbare kleine kerk alleen te laten. Maar het moest: we trokken teveel de aandacht en daarmee brachten we niet alleen onszelf en onze kinderen, maar ook anderen in gevaar. Toch hebben we nog steeds een roeping voor evangelisatie onder moslims. We verlangen er naar dat zij de waarheid over Jezus Christus leren kennen. Daarom zijn we heel dankbaar dat we in Nederland juist hen mogen dienen met het Evangelie. Onze uitzending naar Nederland zien wij echt als de plek waar God ons de komende jaren hebben wil.”

* Niet hun echte namen