Nieuwe directeur OM in Nederland

Onlangs heeft OM Nederland een nieuwe directeur gekregen. We hadden ervoor gekozen om hierover verder niet uitgebreid te communiceren. Omdat we toch veel vragen krijgen naar aanleiding van andere communicatie waar de naam van een andere directeur onder staat, willen we hier graag een korte toelichting op geven

Maandag 18 november jl. is Marcus Spronk, na een periode van twee maanden ziekteverlof, teruggetreden als directeur van Operatie Mobilisatie in Nederland. Het bestuur heeft besloten om John Maasland te benoemen tot waarnemend directeur.

In de afgelopen jaren zijn de missie en structuur van OM Nederland in lijn gebracht met de herijkte missie van OM Internationaal. Dit bracht een groot aantal organisatorische veranderingen met zich mee. Er zijn moeilijke keuzes gemaakt die niet alleen veel verbeteringen brachten, maar die medewerkers ook persoonlijk hebben geraakt. Mede daardoor was er de afgelopen jaren sprake van veel personele wijzigingen.

Marcus is de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat zijn passie en competenties onvoldoende aansluiten bij wat voor de langere termijn van de directeur van OM Nederland gevraagd wordt. Het bestuur, de leider van OM Europa en Marcus zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat een volgende termijn als directeur niet past.

De afgelopen maanden heeft John als waarnemend directeur samen met Rob Boerma, Christiaan van Dijk en Annelies Douma leidinggegeven aan het team en het werk van OM in Nederland. In de overtuiging dat zij op dit moment de juiste mensen op deze plek zijn, heeft het bestuur hen gevraagd om in deze setting voorlopig door te gaan en leiding te geven.

John: “We zijn Marcus zeer erkentelijk voor zijn inzet voor OM in de afgelopen jaren waarin veel belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd. Ik kijk terug op een heel prettige samenwerking en weet zeker dat er voor hem een mooie plek is om ook in de toekomst in het Koninkrijk te blijven dienen.”

Marcus: “Ik kijk terug op drie hele bijzondere jaren. Jaren die niet altijd makkelijk waren maar wel heel rijk. Ik heb mogen samenwerken met bijzondere mensen met een gedeelde passie: Jezus! Ik ben en blijf enthousiast over de missie van OM en ik zie vol vertrouwen uit naar wat God nu, onder leiding van John, door het team heen zal doen.”

Mochten er over dit bericht vragen zijn, dan is John Maasland te bereiken per mail op john.maasland@om.org of telefonisch via 06-53945704.