Honger naar het Goede Nieuws

Johan en Lenie werken sinds een aantal jaren bij Mercy Teams International (MTI), onderdeel van OM in Cambodja, een land met een verscheurd en traumatisch verleden. Nog steeds wordt er door de bevolking heel veel geleden. "Maar er is momenteel zo’n honger naar het Evangelie! Bid alsjeblieft om meer arbeiders voor deze oogst, want nú kan het nog. Er zijn namelijk tekenen dat ook Cambodja, net als veel andere landen in deze Mekong-regio, op slot gaat voor het Evangelie."

Johan en Lenie leiden het MTI-team van OM in Cambodja. Samen met lokale en internationale medewerkers delen ze het Goede Nieuws over Jezus met mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben. In teams trekken ze naar de dorpen op het platteland. Van de veertienduizend dorpen in Cambodja zijn er slechts vierduizend bereikt met het Evangelie, maar door mond-tot-mond reclame wordt OM in steeds meer dorpen uitgenodigd om over Hem te vertellen. Velen komen er tot geloof. Ze blijven deze dorpen  bezoeken – om de jonge gelovigen Bijbels onderwijs te geven en gemeenten te stichten.

 

 

De impact is enorm
Het Evangelie brengt hoop, ook op de meest duistere plekken. Zelf werken Johan en Lenie en de andere internationale zendingswerkers voornamelijk in de sloppenwijken Phnom Penh. De impact van het Evangelie op de levens van de mensen daar is enorm.

Johan: "Hopeloosheid en wanhoop voeren hier de toon. De mensen leven hier in extreme armoede. Ze staan ’s ochtends op zonder te weten of ze ’s avonds te eten hebben. Er is veel huiselijk geweld, veel alcoholmisbruik. Mannen vergokken ook het laatste beetje geld, in de hoop om wat geld te winnen – en veel vrouwen prostitueren zich voor een kom rijst. Er is geen geld voor voorbehoedsmiddelen. Daardoor zijn er enorm veel zwangerschappen. Vrouwen belanden zo in een vicieuze cirkel: nóg meer huiselijk geweld en nóg meer armoede, nóg meer mensen die geen eten hebben. En natuurlijk zijn de kinderen daar de dupe van: de vrouwen weten echt niet meer hoe ze voor hen zorgen moeten. Mishandeling en verwaarlozing is vaak het gevolg."

"Wij doen wat we kunnen om zulke vrouwen en kinderen te helpen. We geven ouderschapscursussen, we geven eten, we bieden allerlei maatschappelijk werk. Maar we zien pas échte verandering als deze mensen tot geloof komen. Wanneer ze Jezus leren kennen, ontstaat er hoop en genezing. Dán veranderen ze van binnenuit, en daarmee veranderen ook hun gezinnen en uiteindelijk hun gemeenschappen."

Wonderbaarlijke verandering
Al bij de geboorte krijgt een kind uit een boeddhistisch gezin een rood armbandje om. Dat armbandje dient ter bescherming tegen boze geesten – en mag daarom nooit meer af. Lenie: "Veel kinderen in Cambodja lijden aan vreselijke nachtmerries. Drie jaar geleden waren er in de Engelse les bij OM een aantal kinderen, die door de liedjes en de Bijbelse verhalen begrepen dat armbandjes je niet kunnen helpen, maar dat Jezus Christus overwinnaar is over de boze machten.

Zij wilden hun armbandjes daarom niet meer. Drie van hen kregen daarvoor de toestemming van hun ouders. Tijdens een gezamenlijk gebedsmoment in de klas werden de armbandjes doorgeknipt, en op dat moment kregen deze drie kinderen eenzelfde visioen van Jezus. Dit maakte zo’n indruk op de andere kinderen, en hun ouders, dat veel meer kinderen toestemming kregen om de bandjes door te knippen. Tegenwoordig is er geen rood armbandje meer te bekennen. En: de angstdromen zijn verleden tijd. Binnenkort wordt het eerste meisje dat haar armbandje afdeed, nu 15 jaar oud, gedoopt."

Tijdens een gezamenlijk gebedsmoment in de klas werden de armbandjes doorgeknipt, en op dat moment kregen deze drie kinderen hetzelfde visioen van Jezus. 

Vrijheid
Zo brengen de teams van Operatie Mobilisatie hoop en genezing op plekken waar de wonden diep zijn. Cambodja heeft decennia van leed achter zich – na het gruwelijke regime van de Rode Khmer heeft een burgeroorlog het land verscheurd. Nog steeds leeft de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Maar in deze zwarte situatie zijn er voorbeelden als die van het klasje van Lenie, waar vrijheid wordt gevonden. Daarom heeft hun werk in Cambodja de naam Project Freedom gekregen; vrijheid uit de vicieuze cirkel van armoede, ongeschooldheid en geweld, en vrijheid uit de geestelijke slavernij. •

 

Bid voor het werk in Cambodja
Steun het werk van OM met gebed. Bid voor meer arbeiders en vrucht op de arbeid in Cambodja. Samen kunnen we het Evangelie bekend maken onder de minstbereikte bevolkingsgroepen. Meld je aan voor onze Gebedsbrief en ontvang iedere twee weken actuele gebedspunten van OM.

Aanmelden voor de Gebedsbrief  ❯

 
 
 

In de Mekong-regio wonen 240 miljoen mensen, veelal boeddhistisch, waarvan 60% nog nooit over Jezus heeft gehoord.

 

De teams van OM in Cambodja, Myanmar, Thailand, Laos en Vietnam werken samen binnen het ‘Mekong Reach’ initiatief waardoor er levende gemeenschappen van Jezus-volgelingen ontstaan, zodat mensen toegang krijgen tot het Goede Nieuws van het leven met Jezus. We zien daardoor transformatie en ontwikkeling in de levens van mensen én hun omgeving.
 

Draag bij aan verandering in de Mekong-regio

 

 

“We zien pas échte verandering als mensen tot geloof komen. Wanneer ze Jezus leren kennen, ontstaat er hoop en genezing.”

— Johan Crezee, werkzaam in de sloppenwijken van Cambodja

Steun ons werk  ❯