‘God heeft je geroepen!’

Op een snikhete dag vertelt Mom Som, een OM-medewerker in Cambodja, wat een enorme invloed de discipelschapstraining van OM heeft in haar leven. Haar medestudenten zijn weg om te lunchen en hebben een koel, helder verlicht klaslokaal achtergelaten. Het staat vol met tafels, veelgebruikte Bijbels en een volgeschreven whiteboard.

Mom groeide op in een boeddhistisch gezin en leed al jong aan depressies en een intens gevoel van doelloosheid, wat twee keer tot een zelfmoordpoging leidde. Maar nadat ze het Evangelie te horen kreeg, wijdde ze haar leven aan het volgen van Jezus en helpt ze anderen om Hem te leren kennen. Een discipelschapstraining helpt haar om daarin verder te groeien en zich steeds meer bewust te zijn van het doel om, zoals ze het zelf omschrijft “eropuit te gaan, het Goede Nieuws van Jezus te delen en discipelen te maken”.

Discipelschap
Mom vertelt dat ze zich vóór de training alleen richtte op het delen van het Evangelie, zonder gesprekken op te volgen of nieuwe gelovigen te helpen groeien in hun prille geloof. “Het interesseerde me niet écht of de nieuwe gelovigen groeiden in hun geloof en dat met anderen deelden”, geeft ze toe. Dat is een realiteit voor veel christenen, die niet bewust zijn van hun rol als het gaat om het discipelen van anderen.

Vermenigvuldiging
Dankzij de training realiseert Mom zich nu hoe belangrijk vermenigvuldiging is – het trainen van discipelen, zodat zij op hun beurt ook weer het Evangelie delen. Mom wil nieuwe gelovigen helpen volwassen te worden in hun geloof, zodat ze de kinderschoenen ontgroeien in hun christelijke levenswandel. Ze gebruikt een vergelijking vanuit haar eigen ervaring als moeder: “We verwachten dat onze eigen baby’s geleidelijk aan groei doormaken, zowel fysiek als intellectueel, dus waarom zouden we dan ook niet een gelijksoortige groei verwachten van nieuwgeboren christenen?” Omdat geestelijke groei sterk afhangt van geestelijke discipline richt de discipelschapstraining zich met name op Bijbelstudie en gebed, gewoontes die Mom als vitaal beschouwt als het gaat om een effectieve bediening. Ze haalt Johannes 15 aan: “Als we vrucht willen dragen, moeten we geënt zijn op God.”

Mom is zich ervan bewust dat er nog veel meer mensen zijn die nog nooit over Jezus hebben gehoord of onderwijs nodig hebben om te groeien in hun prille geloof.

Evangelisatie
De training heeft haar ook uitgerust met een duidelijk plan voor haar evangelisatie-acties. Hobbelend over met karresporen gegroefde weggetjes bezoekt ze samen met haar collega’s iedere maand acht dorpjes waar ze contacten hebben gelegd. Het team geeft Bijbels onderwijs, zingt lofliederen en geeft Engelse les. Ook organiseert Mom een Bijbelstudie in een nabijgelegen sloppenwijk. Haar doel: “dat deze vrouwen uiteindelijk zelf het Evangelie delen met mensen om hen heen en die mensen verder begeleiden in hun geloof”.

Verandering
Dit is al werkelijkheid geworden bij ten minste twee personen die ze heeft onderwezen: Sang Mao en haar zoon Dorn, een voormalig hooggeplaatste boeddhistische monnik. Mom ontmoette Sang Mao in een van de dorpjes en begon de Bijbel met haar te bestuderen, waardoor Sang Mao tot geloof kwam. De monnik zag de verandering in het leven van zijn moeder en nam uiteindelijk ook de beslissing om Jezus te volgen. Op dit moment nemen Sang Mao en Dorn samen met Mom deel aan de discipelschapstraining en zijn ze betrokken bij evangelisatie in gemeenschappen in de buurt van hun eigen dorp.

 

 

Mom is zich ervan bewust dat er nog veel meer mensen zijn die nog nooit over Jezus hebben gehoord of onderwijs nodig hebben om te groeien in hun prille geloof. Zij wil de mensen om haar heen helpen om de waarheid te ontdekken die haar eigen leven zo radicaal veranderd heeft: “God heeft je geroepen, en Hij heeft een plan met jou.”

 

Bid voor het werk in Cambodja
Steun het werk van OM met gebed. Bid voor meer arbeiders en vrucht op de arbeid in Cambodja. Samen kunnen we het Evangelie bekend maken onder de minstbereikte bevolkingsgroepen. Meld je aan voor onze Gebedsbrief en ontvang iedere twee weken actuele gebedspunten van OM.

Aanmelden voor de Gebedsbrief  ❯

 
 
 

In de Mekong-regio wonen 240 miljoen mensen, veelal boeddhistisch, waarvan 60% nog nooit over Jezus heeft gehoord.

 

De teams van OM in Cambodja, Myanmar, Thailand, Laos en Vietnam werken samen binnen het ‘Mekong Reach’ initiatief waardoor er levende gemeenschappen van Jezus-volgelingen ontstaan, zodat mensen toegang krijgen tot het Goede Nieuws van het leven met Jezus. We zien daardoor transformatie en ontwikkeling in de levens van mensen én hun omgeving.
 

Draag bij aan verandering in de Mekong-regio

 

 

“Dankzij de training realiseert Mom zich nu hoe belangrijk vermenigvuldiging is – het trainen van discipelen, zodat zij op hun beurt ook weer het Evangelie delen.”

Steun ons werk  ❯