God is groter dan het virus

Voor je een supermarkt in mag, neemt een bewaker bij de deur eerst je temperatuur op. Vervolgens geeft hij je handschoenen en een masker waarmee je naar binnen mag. Cassières dragen speciale maskers met ventilatieopeningen, en na elke klant maken ze de toonbank schoon met ontsmettingsmiddel. Op dit moment mag je in Israël alleen naar buiten voor het kopen van eten of voor medische hulp.

Gods liefde delen
Maar Henry* en Edith* hebben verschillende manieren gevonden om toch Gods liefde met hun buren te kunnen delen.

Als Henry of Edith de vuilnisbak buiten zetten of een kleine wandeling door het gebouwencomplex maken, vertellen ze hun buren dat ze voor hen en voor hun gezondheid bidden. Ze delen met hen hoe God de situatie onder controle heeft. Ze sturen ook sms'jes naar hun buren om te vragen hoe het met hen gaat en om te vragen wat ze nodig hebben in deze onzekere tijd.

De chaos in Israël kan overweldigend zijn: de mensen maken zich zorgen over de verspreiding van het virus, het verlies aan inkomsten, de onzekerheid over wanneer het zal overgaan. Met al deze chaos is het gemakkelijk om wanhopig te worden, of bang. Maar de buren van Henry en Edith kunnen zien dat zíj niet ongerust zijn, omdat ze erop vertrouwen, zoals ze met woorden en daden laten zien, dat God groter is dan het coronavirus.

*) niet hun echte naam