Een schip in de haven is veilig, maar dat is niet waar schepen voor gemaakt zijn

Net als veel andere schepen op dit moment, ligt ook de Logos Hope al ruim twee maanden stil in de haven van Kingston, Jamaica. Wachtend op het moment dat de reis voortgezet kan worden; en niet alleen de reis, maar ook het delen van Gods liefde door kennis, hulp en hoop. Door de maatregelen in verschillende landen die het schip hoopte te bezoeken, kan het vaarschema niet worden voortgezet zoals gepland.

Na overleg tussen Operatie Mobilisatie, verschillende partners, kerken en leiders, is de beslissing genomen dat het geplande bezoek van de Logos Hope aan Europa, en daarmee ook aan Nederland, op dit moment niet door kan gaan. Deze beslissing is een enorme teleurstelling voor ons en we willen onze waardering uitspreken voor het voorbereidende werk dat al gedaan is door vele partners voor het geplande bezoek van het schip.

Het verlangen is er nog steeds om in de toekomst met Logos Hope terug te keren naar Europa en daarbij Nederland te bezoeken, maar het is nu onze prioriteit om alle noodzakelijke maatregelen in acht te nemen om verspreiding van het coronavirus op de Logos Hope te voorkomen.

Terwijl het schip gesloten is voor het publiek, onderhoudt de bemanning door middel van verschillende media contact met kerken, partners en anderen om hen te bemoedigen, in het bijzonder door gebed, voor de minst bereikten.

Zoals u weet, verandert de situatie constant. We waarderen uw betrokkenheid en gebeden in het zoeken naar mogelijkheden voor het schip en haar bemanning, om ook in de komende maanden het werk voort te zetten en het Evangelie te delen met hen die het niet eerder hebben gehoord.

In deze turbulente tijden stellen we ons vertrouwen op onze God, die nooit verandert en altijd dezelfde is. We geloven dat Hij aan het werk is om zijn doel met Europa te bereiken. We zouden graag met u blijven bidden en stellen het op prijs stellen van u te horen hoe we kunnen bidden. We wensen u Gods zegen toe en danken u voor uw voortdurende steun.

 

Omdat het schip nu gesloten is voor publiek, worden er geen boeken verkocht. Daardoor mist het schip een derde van de gebruikelijke inkomsten! Dat is veel.

In 2019 bezochten 1.010.475 bezoekers de Logos Hope. Zij kochten voor € 4.422.256 aan boeken. Dat is een gemiddelde van € 4,73 per persoon.

Wil jij een virtuele bezoeker zijn en € 4,73 bijdragen om de kosten te dekken?

JA, IK GEEF € 4,73 ❯