“Hier gebeuren ongelooflijk mooie dingen!”

Martin en Karin en hun zoontje Joas wonen en werken in een land in Zuid-Azië*. Ook Arjan is werkzaam in dit land, waar evangelisatie strafbaar is. Ze vertellen over hun werk.

Martin: "OM is hier al vijftig jaar actief. Inmiddels wonen er 31 teams bij de minst bereikten in de bergen. En er gebeuren hier ongelooflijk mooie dingen. Vanaf het begin van dit jaar zijn er meer dan 25.000 evangeliepakketjes uitgedeeld, en in de eerste helft van 2018 zijn 109 mensen tot geloof gekomen en zijn er negen nieuwe gemeentes gestart."

“We zijn zo enthousiast over wat God hier aan het doen is.”

Zorgen door nieuwe wetgeving
Maar er zijn ook zorgen: vanaf augustus geldt hier een nieuwe wet, waarbij ‘elke handeling die een ander laat twijfelen aan zijn geloof’ bestraft kan worden tot vijf jaar gevangenisstraf. "Er zijn al mensen het land uit gezet en ook onze teams in de bergen krijgen steeds vaker vragen van de politie. Het is voor OM, maar zeker ook voor de lokale christenen, spannend hoe streng deze wet zal worden nageleefd.”

Het Evangelie delen
Arjan: “Op onze trektochten delen we het Markusevangelie uit, met een boekje met uitleg over het Evangelie aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon. Ook zit er een stripboekje voor de kinderen bij, en een boekje over Gods genade. Soms geven we een audiobijbel of SD-kaart aan mensen die niet kunnen lezen.

Door onze buitenlandse afkomst nemen de mensen snel iets van ons aan, zoals de boekpakketjes. Diepere gesprekken voeren met hen is voor ons iets lastiger. De opvolging gebeurt daarom door lokale OM-werkers.”

Makkelijk contact
Karin: "Het leven met een kleine baby is hier niet eenvoudig, maar juist door ons zoontje maak ik veel makkelijker contact met andere moeders. Als we boodschappen doen of wandelen in de buurt, zijn er altijd wel mensen die een praatje komen maken of nieuwsgierig zijn. ‘Oh! Een blanke baby!’ zeggen ze dan enthousiast. Dat is een geweldig voordeel, want juist moeders zitten hier veel thuis. Ze hebben vaak weinig opleiding genoten, kunnen geen Engels en zijn moeilijk te bereiken."

“Een week later vroeg ze of ik voor haar dochter wilde bidden…”

"Onze onderbuurvrouw vertelde bijvoorbeeld dat er op haar neergekeken wordt, omdat ze twee dochters heeft gekregen, maar geen zonen. Zonen zijn hier heel belangrijk, vanwege begrafenisrituelen en als oudedagsvoorziening voor de ouders. Ik kon haar vertellen dat toen Jezus op aarde was, mensen ook neerkeken op vrouwen, maar dat ze voor Hem heel belangrijk zijn. Een week later vroeg ze of ik voor haar dochter wilde bidden…”

* Om veiligheidsredenen wordt het land niet genoemd
 

 

Er was niemand meer die over Jezus kon uitleggen
In 2015 gaven enkele buitenlanders de moeder van Dipa een evangeliepakketje. Binnen een maand had ze alle boekjes uit. Er was echter niemand in de buurt die meer over Jezus uit kon leggen. In 2017 kwam ze twee OM werkers tegen die haar een audiobijbel gaven en regelmatig terugkwamen om meer over Jezus uit te leggen. Dipa en ook haar broer gingen geloven. Door hun getuigenis wilde het hele dorp meer weten over Jezus. Tegenwoordig komen 22 mensen regelmatig in haar huis bijeen om over Jezus te leren.”