GEORGE VERWER

1938 - 2023

George Verwer werd geboren in New Jersey, USA, in 1938. Toen hij 14 jaar oud was, gaf een vrouw genaamd Dorothea Clapp hem een kopie van het Evangelie van Johannes. Mevrouw Clapp heeft 18 jaar lang gebeden dat de leerlingen van George's school gepassioneerde volgelingen van Jezus zouden worden en Zijn boodschap naar de uiteinden van de aarde zouden brengen. Drie jaar later bezocht George een bijeenkomst van Billy Graham in New York City, waar hij zich persoonlijk tot Christus bekeerde. Zijn hele leven was veranderd.

Geïnspireerd door Jezus' opdracht om discipelen te maken, begon George zijn geloof te delen met medestudenten. Binnen een jaar hadden tweehonderd mensen ervoor gekozen Christus te volgen. Op de universiteit in Tennessee werd George geraakt door het feit dat er mensen zijn die geen toegang tot de Bijbel hebben. In 1957 verkochten hij en twee vrienden een deel van hun bezittingen om een reis naar Mexico te betalen. Ze namen 20.000 Spaanstalige traktaten en 10.000 evangeliën mee. De reis leidde tot veel meer en wakkerde het vuur aan van George's overtuiging om Gods Woord te delen met hen die het nog nooit gehoord hadden.  

  

Op weg naar het Moody Bible Institute in Chicago, Illinois, was George overtuigd van Gods roeping in zijn leven. Hij baande een weg voor wereldzending, motiveerde anderen in nachten van gebed en plande verdere literatuurverspreiding. In Moody ontmoette George Drena Knecht, die later zijn vrouw zou worden.  

  

In 1960 zijn George en Drena getrouwd. Zij gaven prioriteit aan hun dienst aan de Heer en verkochten een deel van hun huwelijksgeschenken om een zes maanden durende outreach naar Mexico City te financieren. Daarna verhuisden zij naar Spanje , waar zij vestigden wat later het werk van Operatie Mobilisatie (OM) zou worden. Tijdens zijn verblijf in Europa smokkelde George bijbels naar landen onder communistisch bewind, maar nadat hij was gearresteerd en gedeporteerd, nam hij de tijd om na te denken. Tijdens een tijd van persoonlijk gebed in Wenen, klom George in een boom en zag een groep jonge mensen op een bus stappen. Op dat moment schoot hem de naam Operatie Mobilisatie te binnen, met het idee om 'busladingen' jongeren te mobiliseren voor zending. 

  

Onder George's uitbundige leiding en gevoed door de passie van gelovigen uit vele landen om mensen te bereiken die nog nooit het Goede Nieuws hadden gehoord, breidde OM zich in de jaren '60, '70 en '80 uit. In 1971 werd de Logos, het eerste schip van OM te water gelaten. Sindsdien hebben de schepen van OM 151 landen aangedaan, hebben meer dan 49 miljoen mensen de boekenwinkel aan boord bezocht en zijn er meer dan 70 miljoen boeken met verschillende delen uit de Bijbel uitgedeeld.

  

Nadat George en Drena een tijd in India hebben gewoond en daar een bediening hadden opgezet, vestigden zij zich met hun drie kinderen in Londen, Engeland. Daar bleef George de nadruk leggen op radicaal discipelschap binnen OM en richtte hij zich op de bestendigheid van de bediening. 

  

George leidde OM tot 2003, waarna hij zich concentreerde op speciale projecten. Hij reisde de hele wereld over, waar hij op duizenden bijeenkomsten sprak over zending. Zijn authentieke levensstijl en ijver voor de verspreiding van het Evangelie hebben talloze individuen en kerken gemotiveerd tot meer betrokkenheid op zending.

Zelden gezien zonder zijn wereldkaartjasje of opblaasbare wereldbol, bad George voor de naties en actuele kwesties. Hij kreeg altijd energie van het bemoedigen van anderen en hield contact met duizenden vrienden en partners in de bediening via brieven, e-mails en telefoontjes. George heeft verschillende boeken geschreven, waaronder Revolution of Love, Out of the Comfortzone, Messiology en Confessions of a Toxic Perfectionist, waarvan sommigen in het Nederlands verschenen zijn.

Remote video URL
George Verwer Tribute - English subtitles
"Literal adherence to the principles laid down by Jesus Christ would, without a doubt, result in world-wide revolution. A revolution motivated by love; a revolution executed by love; and a revolution culminating in love."

GEORGE VERWER
1961