Het Mission Partner Business doel voor 2020

Noy* bouwt samen met OM aan een kleuterschool in haar dorp in Zuidoost-Azië. In een provincie waar nog weinig bekend is over de liefde van Jezus, zullen kinderen nu kunnen horen over Hem. Als Mission Partners Business zijn wij in 2020 betrokken bij het opzetten van deze Vibrant Community of Jesus Followers.

 

Ik beloof U dat ik, als ik klaar ben met school, U zal dienen.

 

Animistische verering en angst voor de geestelijke wereld domineren het kleine dorp waar Noy opgroeit. Noy herinnert zich nog goed de jaarlijkse offers van varkens en koeien om de geesten te kalmeren, en hoe ze met angst luisterde naar het geschreeuw van de heksendokters.

Hoewel Noy opgroeit in het enige christelijke gezin in het dorp, keert ze op jonge leeftijd God de rug toe. Haar vader is dominee en de dorpelingen haten hem en zijn gezin. De politie volgt hen in al hun bewegingen en ook de dorpelingen doen er alles aan om hun het leven zuur te maken.
Op een dag stormt de politie het huis binnen en een van de agenten zet een pistool tegen het hoofd van haar vader. Hij dwingt hem zijn geloof af te zweren, anders zullen ze hem vermoorden, maar haar vader weigert en zegt dat hij bereid is te sterven. Wonderlijk genoeg vertrekken de agenten en blijft Noy’s vader in leven; maar angst en haat vullen Noy’s hart.

Als enkele jaren later dezelfde agent verlamd raakt tijdens zijn werk, kijkt niemand naar hem om - behalve de vader van Noy. Hij blijft de gemeenschap en deze agent dienen en het goede nieuws van Jezus vertellen. Noy kan niet begrijpen dat haar vader zorgt voor de man die hem wilde doden! In de jaren die volgen vervreemdt ze steeds meer van haar vader, omdat bij haar de haat groeit, terwijl hij alleen liefde laat zien.

Op haar veertiende verhuist Noy naar een ander dorp en leidt daar haar eigen leven, zonder God. Ze spreekt haar vader nauwelijks, en als ze hem spreekt, liegt ze over haar geloof om hem gerust te stellen.

Na de middelbare school verhuist Noy naar de stad. Ze volgt een studie aan de technische school en gaat met rijke vrienden om. Het gaat haar goed maar toch voelt ze een leegte in haar hart. Als ze zich op een dag heel eenzaam voelt op haar kamer, opent ze voor het eerst sinds jaren haar Bijbel. Wat ze leest, raakt haar diep. Terwijl de tranen beginnen te stromen, belt ze haar vader.

"Ik moet je iets vertellen," zegt ze. "Ik begreep niet waarom je hen niet haatte. Ik wist toen nog niet waarom je van hen hield." "Ik weet het." antwoordt haar vader. Hij laat Noy praten en zegt dan vol emotie tegen zijn dochter: “Ik vergeef je. God houdt nog steeds van je en ik ook." Die dag geeft Noy haar leven aan Jezus en besluit ze haar toekomst aan God over te laten. "Ik weet niet waar en wanneer," bid ze, “maar ik beloof U dat ik, als ik klaar ben met school, U zal dienen."

Noy komt in contact met Operatie Mobilisatie, waar ze meer leert over Jezus. Ze gaat als vrijwilliger werken in een klein koffiehuis, om mensen over Jezus te vertellen. Ondertussen bezoekt Noy geregeld haar ouders in haar geboortedorp, iets wat ze niet graag doet, door de vele slechte herinneringen. Maar op een dag ontmoet ze er twee kinderen die haar huilend vertellen dat ze niet naar school kunnen, omdat ze geen boeken of pennen kunnen kopen. "Ik zal het voor jullie kopen," zegt Noy. “Jullie moeten naar school, want als je niet studeert, kom je niet aan werk!"

Noy ervaart deze ontmoeting als door God geleid. Ze voelt een diepe bewogenheid voor deze en de vele andere kinderen in haar dorp, waar ze ooit zelf zoveel pijn en verdriet heeft ervaren. Sinds die dag groeit de visie om iets te kunnen betekenen voor de kinderen in haar dorp. OM herkent zich in deze visie en onlangs is er een stuk grond aangekocht waar een kleuterschool zal komen. Hier kunnen kinderen spelen, leren en over de liefde van Jezus horen. De liefde die Noy zo duidelijk zelf heeft ervaren, toen ze God leerde kennen als een Vader die zijn dochter nooit heeft opgegeven, een God wiens vrede de angst verdrijft en wiens liefde zegeviert over de haat.

 

 

 

Waarom Mission Partners — Business?
Christelijke ondernemers en zakelijk georiënteerde christenen bij elkaar brengen en de mogelijkheid bieden zich te verbinden aan de missie van Operatie Mobilisatie, op een manier die bij hen past.

Word vandaag nog Mission Partner — Business!
Samen zetten we ons in voor de wereldwijde verspreiding van het Evangelie

Meld je nu aan  ❯

Marco Bouw, relatiebeheerder Vragen?Neem contact op met Marco Bouw, relatiebeheerder bij OM.
Bel/app 06 831 641 87 of mail naar marco.bouw@om.org.