HET ARABISCH SCHIEREILAND

Het Arabisch Schiereiland ligt tussen de Rode Zee en de Perzische Golf. Het Arabisch Schiereiland is een verzamelnaam voor de landen Saoedi Arabië, Koeweit, Bahrein, Quatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Yemen. Er wonen meer dan zestig miljoen mensen, van wie meer dan de helft Arabier. Er wonen, vooral in Quatar en de VAE, ook veel expats.

 

De kerk groeit

De kerk groeit, ondanks de soms moeilijke omstandigheden. De Arabische bevolking is jong, 65 procent van de Arabieren is onder de dertig en velen van hen staan open voor het Evangelie. Zij horen over Jezus via evangelisatiecampagnes op social media of van christenen die zij ontmoeten op de werkplek.

 

Voor je geloof uitkomen

Er zijn tussen de 500 en 1.000 christenen actief in het gebied. Het is moeilijk om samen te komen, omdat er altijd de dreiging van vervolging is. Ook de sociale controle in islamitische families, scholen en gemeenschappen, maakt het moeilijk om voor het geloof uit te komen. Het volgen van Jezus is een radicale keuze die in deze regio heel gevaarlijk kan zijn. Bekering betekent vaak dat de gelovige wordt afgewezen, gediscrimineerd, gevangen wordt gezet en in sommige gevallen zelfs wordt gedood.

 


 

portrait of young lady in North Africa

Bid mee

Voor de inwoners en gelovigen van het Arabisch Schiereiland. Dat de genade en liefde van Jezus Christus geopenbaard zal worden.

 

Dromen en visioenen

Bid dat moslims dromen en visioenen krijgen van Jezus Christus als Zoon van God, terwijl ze bidden in hun moskeeën.


Families

Bid dat hele families open staan voor het Evangelie, zodat ze samen kunnen groeien in hun relatie met Jezus.


Toegang

Bid dat de inwoners toegang krijgen tot het evangelisatiemateriaal op de social media. Dat het ze zo nieuwsgierig mag maken dat ze contact zoeken met Jezus-volgers in hun omgeving.


 

"Ik werd door een vriend  uitgenodigd voor een christelijk concert. Daar hoorde ik een stem die tot mij zei: ‘Ahmed, kom tot Mij’. Vervolgens werden mijn handen aangeraakt en vastgepakt. Ik zag niemand en wist niet wat dit betekende. Nu weet ik dat Jezus tot mij sprak."

Ahmed, uit Oman