Afrika: training en ontwikkelingshulp

PHOTO-Africa


Het Afrikaanse continent valt geestelijk gezien uiteen in twee verschillende gebieden. Het noorden en oosten is grotendeels islamitisch met Arabische invloeden en het zuiden is sterker beïnvloed door het christendom en door stammenreligies. Het continent wordt geteisterd door oorlogen en er zijn veel vluchtelingen, maar HIV en AIDS vormen de grootste structurele crisis op het continent..

De plaats van de kerk in in de gemeenschap verschilt in Afrika per land. In het islamitische noorden is de kerk klein, dikwijls ‘ondergronds’ en hebben de meeste gelovigen geen christelijke gemeenschap. In het zuiden is de kerk groter en meer zichtbaar.

OM is werkzaam in diverse Afrikaanse landen en werkt mee aan ontwikkelingshulp en het verspreiden van de hoop in Jezus Christus. Daarnaast wordt een groeiend aantal jonge mensen getraind om vanuit Afrika uitgezonden te worden naar andere delen van de wereld.

Help mee! Er zijn meerdere mogelijkheden om je voor korte of langere tijd in te zetten. Ga je mee?

Short Term
Ga mee met een korte actie

Check de mogelijkheden

Long Term
Ga mee voor langere tijd

Check de mogelijkheden