Uw kerk in beweging!

Uw kerk in beweging - Check de kerkenspecial!
 
Operatie Mobilisatie is een zendingsorganisatie die lokale kerken en organisaties ondersteunt in de Bijbelse zendingsopdracht, zowel in uw eigen omgeving als wereldwijd. Ook met uw gemeente gaan we graag de samenwerking aan.

We kunnen richtinggeven door middel van trainingen, presentaties, thema-avonden en sprekers in zondagse erediensten. Daarnaast bieden we toerustingsmogelijkheden voor uw gemeenteleden, jongerenwerkers, jeugdgroepen en tieners. Voor jong en oud zijn er opties om voor korte of langere tijd op weg te gaan met Operatie Mobilisatie. Wij ondersteunen u graag bij de invulling van uw rol in het grote heilsplan van God!


Met een jeugdgroep op reis Gemeentelid uitzenden?Nodig een spreker uit in jouw kerkMuzikale ondersteuning en concerten


Jeugdleiders

We willen jou als jeugdleider ondersteunen in de belangrijke plaats die je innneemt in het leven van jongeren. Tijdens een traject dat we samen ingaan besteden we daarom zowel aandacht aan jou als aan het jongerenwerk. Wat jongeren zich vaak het beste herinneren is hun jeugdleider, niet zozeer het programma. Betere jeugdleiders betekent dus ook beter jongerenwerk. Ga eens in gesprek met een van onze medewerkers of met je jeugdgroep mee op reis!

Contact opnemen   Op reis met je jeugdgroep   Events voor jongeren


Kerkleiding

Als Operatie Mobilisatie werken we, wereldwijd, op diverse manieren samen met lokale kerkelijke gemeenten. U als kerkleider weet als geen ander wat er speelt binnen uw gemeente. Daarom gaan we graag met u in gesprek of en hoe we een samenwerking aan zouden kunnen gaan. Ons grote wereldwijde netwerk maakt het mogelijk seminars te organiseren over thema’s die u als voorganger/ kerkleider bezig houden. Maar ook om u te helpen onderwijs en vorm te geven aan zending binnen uw gemeente, gemeente breed.

Contact opnemen   Thema-avonden   Cursussen   Zendingswerker uitzenden