Het geheim van de OM Riverboat

OM Riverboat onderweg

De helft zit erop, voor het pilotproject Riverboat van OM. Na een opbouwfase in Lelystad deed het schip twee havens in Nederland aan: Arnhem en Dordrecht. Honderden mensen kwamen aan boord om uitgedaagd te worden in The Agency Escape Room - een interactieve zendingservaring, gebouwd op het dek.

Een geheim dat niet geheim te houden is

The Agency Escape Room is een simulatie waarin deelnemers tegen de tijd racen terwijl ze proberen zich te bevrijden uit gesloten kamers, door aanwijzingen te verzamelen en puzzels op te lossen. Door de ervaring ontdekken ze een geheim dat niet geheim te houden is.

The Agency Escape Room is een effectief middel om jonge mensen en kerken aan te sporen het Evangelie uit te dragen.- Samuel Renling

"Dit spel is waar het om draait op de Riverboat", vertelt David Svensson uit Zweden, de artistiek leider van The Agency. "We vertellen een verhaal over het Evangelie, dat mensen motiveert om het met anderen te delen." Het concept van The Agency kan worden samengevat in drie woorden: geworven, getraind en gezonden. Het is hetzelfde proces waar christenen doorheen gaan als ze gezonden worden door God om de Grote Opdracht te vervullen. "Het is een effectief middel om jonge mensen en kerken aan te sporen het Evangelie uit te dragen", stelt teamleider Samuel Renling uit Zweden.

Het was een hele uitdaging om de escape room aan boord van de Riverboat te bouwen. "Het is in twee weken gedaan door een grote groep vrijwilligers", vertelt Riverboat projectleider Robert-Jan Sterk. Na de opening voor het publiek in Arnhem, deden in de eerste drie dagen 250 mensen mee aan het spel, waaronder veel tieners met hun jeugdgroepen.


"De eerste keer dat ik het Evangelie aan iemand heb uitgelegd"

Een van de opdrachten is om van boord te gaan om het Evangelie met anderen te delen. Voor veel deelnemers is dit iets wat ze nog nooit eerder hebben gedaan. "Het was de eerste keer dat ik het Evangelie aan iemand heb uitgelegd", vertelt een veertienjarige deelnemer na afloop. "Ik stond er versteld van dat ik het kon, en ik deed het eigenlijk nog best goed ook!"

Een jongen vroeg zelfs: "Is er ook een escape room voor niet-christenen aan boord?"

Voor ze van boord gaan, krijgen deelnemers een interactief boekje mee met daarin het Johannesevangelie, gekoppeld aan een app. Sommige jonge deelnemers in Dordrecht namen eentje extra mee om aan een vriend te geven. Ze hadden door het spel nieuwe moed gevonden om het Evangelie te delen. Een jongen vroeg zelfs: "Is er ook een escape room voor niet-christenen aan boord?"


Met tranen in de ogen...

De boot trekt ook immigranten en vluchtelingen aan. Vier tienerjongens met een Moslim achtergrond stonden te kijken naar het hoge water in de Rijn, toen een bemanningslid hen uitnodigde aan boord te komen. Ze waren voor het eerst van hun leven op een schip en deden mee aan The Agency.

Een van de jongens vertelde dat hij Gods aanwezigheid had gevoeld terwijl hij door de 'tunnel van vertrouwen' ging.

Na afloop vertelden de jongens dat ze sterk het gevoel hadden gehad dat ze aan boord moesten gaan, zelfs nog voor ze werden uitgenodigd, en begrepen daar niets van. Een van de jongens vertelde dat hij Gods aanwezigheid had gevoeld terwijl hij door de 'tunnel van vertrouwen' ging - een onderdeel van de escape room.

Tijdens de nabespreking greep het Nederlandse bemanningslid Sandra Jagroep haar kans om hen te vertellen over de ware God die zoveel van hen houdt, dat Hij Jezus zond om voor hun zonden te sterven. Toen ze dit hoorden, stonden de tranen in de ogen bij de jongens. Ze kregen een Johannesevangelie mee en Sandra blijft voor hen bidden. "Ik hoop dat God zelf aan hen duidelijk maakt wie Hij echt is."Christenen mobiliseren

Het doel van de Riverboat van OM is om op creatieve wijze christenen te motiveren om het Evangelie met anderen te delen. Er zijn meer dan zeventig vrijwilligers van over de hele wereld aan boord die dit project mogelijk maken. In de pilotperiode - die loopt tot eind maart - doet de boot havens in Nederland, Duitsland en Frankrijk aan. Meer informatie: www.om.org/riverboats

Steun het mobiliserende werk van OM
In 5 stappen naar een missionaire leefgemeenschap

TASTE! Leefgemeenschap

Toen Ewout en Ali van Oosten pas getrouwd waren, woonden ze in een dichtbevolkt stukje Nederland, met 12.000 mensen bij elkaar op twee vierkante kilometer, in hoge flats. Ondanks deze fysieke nabijheid leefden de bewoners - met 100 verschillende nationaliteiten - geïsoleerd van elkaar. Ook al liepen mensen samen naar de lift en zeiden ze 'hallo' en 'dag', ze maakten nooit echt contact. "Dat moet anders kunnen", dacht Ewout. Fast forward naar nu: Ewout en Ali leven samen met anderen in de missionaire leefgemeenschap TASTE! waar buren in en uit lopen. Hoe dat zo gekomen is? Een uitleg in vijf stappen...
 
 STAP 1:  Klein begin

Ali, die half Amerikaans is, stelde voor de buren uit te nodigen om samen Thanksgiving te vieren. "Dat gaat echt niet werken hier!" zei Ewout. Maar Ali hield vol. Dus klopte Ewout bij alle dertien buren op hun galerij aan om ze uit te nodigen voor een feestmaaltijd. Sommigen van hen had hij nog nooit eerder ontmoet. Ze waren allemaal een beetje verbaasd, maar elf van de dertien kwamen en ze hadden een geweldige avond samen! Ewout bedankte God dat Hij het 'onmogelijke' toch mogelijk had gemaakt. Hij dacht: "Om aantrekkelijk te zijn als christen, hebben we andere mensen nodig om de buurt te veranderen. We hebben anderen nodig om samen te delen, in gemeenschap met elkaar en met God." De visie van TASTE was geboren.

 
 STAP 2:  Van visie naar realiteit

Niet lang daarna viel hun oog viel op een voormalig zorgcentrum in Delft voor mensen met een verstandelijke beperking: een gebouw met 28 kamers en een grote vervallen tuin, waar al vijf jaar niets meer aan gedaan was. Hoewel de plafonds doorgezakt waren, de tuin verwilderd was en het gebouw dichtgetimmerd, zagen Ewout en Ali mogelijkheden. Het stond midden tussen de hoge flatgebouwen - perfect! Ze benaderden de eigenaar. Achttien maanden later verhuurde hij het gebouw aan hen, twee andere families en zes vrijgezellen. De christelijke leefgemeenschap TASTE! was een feit. "Ik geloof overigens dat deze vorm van samen leven in de wijk niet afhangt van een gebouw. Dit is de plek die God ons gegeven heeft, maar het gaat om de mensen die samen een gemeenschap vormen," aldus Ewout.

 
 STAP 3:  Bouwen aan een team (en 24/7 oppas)

Geen van de bewoners van TASTE! waren OM medewerkers, op Ali en Ewout na, maar wel christenen die er bewust voor kozen om in een gemeenschap te wonen, zonder beperkingen van beroep of maatschappelijke status. De enige toezegging die ze deden was om één avond per week samen te eten, de Bijbel te lezen, plezier te maken en hun levens te delen - plus twee à drie uur per week iets te doen met iemand uit de buurt: in totaal zes uur per week. Door samen te bidden en te leven als een liefhebbende gemeenschap, kreeg het concept langzaam vorm.

Hoewel elk lid van de gemeenschap toezegt zes uur per week aan TASTE! te geven, is er ook ruimte voor andere banen en tijd voor het gezin. "Het is soms een uitdaging op deze manier samen te leven, maar tegelijk geestelijk heel verrijkend," zegt Ewout. "En we hebben altijd oppas!"

 
 STAP 4:  Oprecht contact met de buurt

De gemeenschap TASTE wilde zich niet binden aan allerlei activiteiten (ze hadden dat eerder geprobeerd en vonden het vermoeiend met weinig resultaat), maar ze deden hun best om oprecht te zijn in contacten met anderen zodat God impact kon hebben in mensenlevens.

"Bijna een stadsboerderij!"

Vandaag, vijf jaar later, is er een TASTE! Café op vrijdag, gerund door de buurt, waar iedereen binnen kan lopen. Het neemt een kwart van de gemeenschapsruimte in beslag. Er is ook een gemeenschapstuin, die gecultiveerd is als moestuin en waar bijen en kippen worden gehouden: "bijna een stadsboerderij," grapt Ewout. Omdat er geen andere tuinen in dit dichtbevolkte stukje stad zijn, komen de buurtbewoners in grote getale naar de gemeenschapstuin.

TASTE! LeefgemeenschapGelovigen komen samen met niet-gelovigen

Omdat buurtbewoners begonnen te vragen "waarom doen jullie dit?", zijn kleine groepjes gevormd van gelovigen en niet-gelovigen, die helpen met de gemeenschappelijke activiteiten en zo geïnteresseerd raken in de gemeenschap TASTE!. "Dit is gewoon een leuke plek," zeggen ze, en willen er ook graag bij horen. De kleine groepjes van zes tot acht mensen ontdekken samen de Bijbel en werken de Alpha-cursus door, met wat eten en een praatje erbij.

TASTE! Kerk Feest

Om de week op zondag houdt de gemeenschap een Bijbelstudiemiddag (geen kerk!) die TASTE! Feest heet. "Het gaat om gastvrijheid en samen vieren," zegt Ewout. "Het gaat niet om 'kerkje spelen'. Niet iedereen wil meedoen met de TASTE! Party, en dat is prima. We hebben nu na vijf jaar een kleine groep van 20-25 mensen die leren hoe ze Jezus kunnen volgen." Het kan voor nieuwsgierige buurtbewoners een avontuur zijn om betrokken te raken bij TASTE!. "Sommigen duiken erin, anderen zijn voorzichtiger," zegt Ewout.

 
 STAP 5:  Visie voor de toekomst

In de toekomst ziet Ewout een gemeenschapsmodel voor zich dat zich kan reproduceren en niet afhankelijk is van een gebouw of van de steun van OM, maar wel de missie van de organisatie uitdraagt: 'bruisende gemeenschappen van Jezus-volgers zien ontstaan onder de minst bereikten'. Hij vertelt: "We gaan proberen om een tweede en derde gemeenschap in Delft op te zetten volgens hetzelfde principe." Andere OM teams (in België, Italië en het Verenigd Koninkrijk) hebben interesse getoond om soortgelijke gemeenschappen in hun landen op te zetten.

"De meeste niet-christenen ontmoeten hooguit een individuele christen, niet een hele gemeenschap." zegt Ewout. "Dat is wat we doen: onze liefde in eenheid laten zien, recht voor hun neus. Het concept heeft meerdere mensen nodig om anderen te laten zien wat liefde in actie is door samen te bidden en je aan elkaar te slijpen - wederzijds, als broers en zussen in Christus."

 
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.- Johannes 13:34-35
 
Bewoner gezocht voor TASTE!

Binnenkort komt een van de kamers van de woongemeenschap TASTE! vrij. Wil jij wonen in deze oase tussen de flats van de dichtbevolkte, multiculturele wijk Voorhof te Delft? Wil je jouw leven delen met andere bewoners van TASTE!, je inzetten voor de wijk en meebouwen mee aan de geloofsgemeenschap? Wellicht ben jij degene die we zoeken.

Check de vacature


Nieuwe antwoorden op oude gebeden

Skyline in het Midden-oosten

Lokale leiders werven, de minst bereikten bereiken, microkredieten verstrekken, Arabische kerken mobiliseren, nieuwe zendelingen trainen en toerusten en duizenden moslims tot geloof zien komen – veel van wat er vandaag de dag gebeurt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) bestond 50 jaar geleden alleen nog maar in gebed.
 

Het is zo ontmoedigend om in je hart te voelen dat God iets wil doen, maar mensen te zien binnenkomen die je bespotten. Het bemoedigende is dat als het Gods plan is, Hij er ook voor zal zorgen- Marjorie

 

Marjorie* sloot zich in het midden van de jaren '60 met haar man Clive* aan bij OM. Marjorie en Clive blikten recent terug op hun ervaringen binnen OM, de veranderingen die ze hebben gezien in de Arabische wereld en de manieren waarop God hun oude gebeden heeft beantwoord. “Er zijn veel bijzondere dingen gebeurd. Ik denk dat de zegen die ik eruit haal de wetenschap is dat God onze harten kent. Hij wist waar de mensen naar zochten", vertelde Marjorie. "Als je iets op een hele ondoordachte of naïeve manier deed waardeerde God je verlangen om de wereld te bereiken en leerde je gaandeweg hoe je het het beste kon aanpakken."

 
Nieuwe trainingen

Clives eerste avonturen in de MENA-regio bestonden uit het naar binnen smokkelen, distribueren en verkopen van boeken in gesloten landen. Op de avond waarop de Zesdaagse oorlog in 1967 begon werd hij geëvacueerd uit het Midden-Oosten. "We hadden weinig voorbereiding, we kenden weinig Arabisch, we wisten eigenlijk niet goed wat we deden", vertelt hij. "Maar God was erg genadig voor erg naïeve mensen."


Team van pioniers

Het huidige MENA Traveling Team (MTT), dat in 2015 is opgericht, weerspiegelt de werkwijze van de eerste pioniers in de MENA-regio. "Alleen kennen zij de taal beter en hebben ze meer training gehad," licht Clive toe. Het is zelfs zo, dat het idee voor het MTT is ontstaan toen huidig MTT-leider Seth* zich ruim tien jaar voor het ontstaan van het MTT bezon op een slechte ervaring met een ander evangelisatieteam van mannen. God gaf hem het idee om een nieuw team te starten waarin jonge mannen op pad gaan om Jezus bekend te maken in de meest gesloten gebieden van de MENA-regio terwijl ze ondertussen getraind worden, niet alleen om te evangeliseren, maar bovenal om te leven tot eer van Hem.


God gaf Clive het idee om een nieuw team te starten waarin jonge mannen op pad gaan om Jezus bekend te maken in de meest gesloten gebieden van de MENA-regio terwijl ze ondertussen getraind worden. - Start van het MENA Traveling Team


22.000 traktaten in twee jaar

MENA Traveling Team op bezoek bij nomadenAan het eind van 2016 hadden twee groepen van vier jonge mannen deelgenomen aan het programma en door acht verschillende landen gereisd en waren er nog eens acht aanmeldingen voor 2017. Onderdeel van het MTT zijn twintig trainingsweken waarin de mannen les krijgen over de Arabische taal en cultuur, de islam, christelijke theologie, overlevingstechnieken in afgelegen gebieden, manieren van evangelisatie en het leven in een andere cultuur. Sinds het begin van het MTT hebben de deelnemers meer dan 22.000 traktaten (op papier, CD en DVD) verspreid in de regio.

 
Nieuwe technieken

Clive verkocht ook boekjes met het Evangelie in het Arabisch via kiosken in Egypte. "Deze gingen als zoete broodjes over de toonbank, wat erg gaaf was en bijzonder bemoedigend," vertelt hij. "Als mensen hierover klaagden zeiden de eigenaarsa van de kiosken: ‘We verkopen meer boekjes met het Evangelie dan dat we kranten verkopen. Ze leveren een fantastische omzet op!’"


'Skinny Lukes'

Uitdelen van het EvangelieOm het mogelijk te maken dat het Evangelie op grote schaal verspreid kon worden gaf OM ook opdracht om ‘Skinny Lukes’ te maken – mini-edities van het Evangelie van Lukas. Ze hadden geen omslag en waren gedrukt op extra dun papier, waardoor ze slechts 10 gram wogen en in een standaard envelop bezorgd konden worden, zonder de aandacht te trekken. "We bemachtigden adressen in het Irak en verspreidden de boekjes onder vrijwilligers over de hele wereld die zich hadden aangemeld om ‘De waarheid’ naar tien adressen te versturen," beschrijft Marjorie.


Het verspreiden van literatuur vindt nog steeds plaats in de MENA-regio, vooral tijdens korte zendingsreizen. Daarnaast bestaan er in de regio nog steeds christelijke boekhandels van waaruit medewerkers verhalen vertellen over lokale inwoners van de meest onbereikte gebieden die Bijbels kopen.


Moderne media

Ondanks dat hebben uitzendingen via websites en satelliet de literatuurverspreiding ingehaald in gesloten Arabische landen. Het is tegenwoordig mogelijk om Bijbels te downloaden op smartphones en evangelisatiemateriaal en volledige films te verspreiden via Micro SD-kaarten.


We hadden nooit gedacht dat we zoveel bereik konden hebben. Het zaad van het Evangelie is wijdverspreid – de tijd van oogsten is aangebroken!- Marjorie


Social media heeft het gemakkelijker dan ooit gemaakt om contact te leggen met mensen in deze regio die zoekende zijn naar de zin van het leven en mensen die net christen zijn geworden. "Arabieren zijn mensen die graag leren vanuit mondelinge overlevering – ze leren door wat ze horen en zien, niet door wat ze lezen in boeken," zegt Marjorie. "Vandaag de dag zijn er chatrooms, radiostations en televisiekanalen. Het is fantastisch om te zien hoe het Evangelie zich verspreidt via deze kanalen. We hadden nooit gedacht dat we zoveel bereik konden hebben. Het zaad van het Evangelie is wijdverspreid – de tijd van oogsten is aangebroken!"

 
Nieuwe samenwerkingsvormen

Terwijl Marjorie over deze nieuwe mogelijkheden voor training en verspreiden van het Evangelie vertelt, noemt ze ook de veranderde houding van lokale kerken. Traditioneel gezien is er in de gemeenten in het Midden-Oosten weinig contact tussen gelovigen met een christelijke achtergrond en gelovigen met een islamitische achtergrond.
Buitenlandse zendelingen sloegen de lokale kerken vaak over wanneer ze moslims wilden bereiken. "Maar nu heeft God ze vanwege de huidige vluchtelingenstroom in ons midden geplaatst en geeft Hij de lokale kerken de ontferming die nodig is om naar hen om te zien."

OM heeft haar evangelisatietrainingen in kerken uitgebreid en blijft inzetten op het onderwijzen en mobiliseren van christenen om uit te reiken naar moslims in hun omgeving.


Het is zo bemoedigend om te zien dat waarvoor we gebeden hebben en waar we naar uit hebben gekeken nu gebeurt.- Clive


Clive: "Het is zo bemoedigend om te zien dat waarvoor we gebeden hebben en waar we naar uit hebben gekeken nu gebeurt. We zijn zo dankbaar dat God ons al die tijd de mogelijkheid heeft gegeven om in het gebied te werken! Er zijn moeilijke tijden geweest, maar we kunnen echt zeggen dat God meer heeft gedaan dan wat wij hadden kunnen vragen of bedenken."

* Namen gefingeerd vanwege veiligheidsredenen.

 

Is het MENA Traveling Team iets voor jou?

Het MENA (Midden Oosten en Noord Afrika) Travelling Team reist in een klein gezelschap naar gebieden waar het Evangelie nauwelijks is verspreid, maar mensen hongerig zijn om meer van Jezus te weten. Ook krijgen deelnemers goede training OM te groeien in hun wandel en levensstijl met God. Dit team is voor echte avonturiers die voor het Evangelie tot het uiterste willen gaan!

Meer over MTTNicole JamesDit artikel is eerder verschenen in het Engels onder de naam ‘New answers to old prayers’, geschreven door Nicole James. Nicole James is een wereldreiziger en schrijfster voor OM-internationaal. Haar passie is samenwerken met verschillende velden (landen waar OM werkzaam is) om te vertellen wat God doet in de wereld.


Hulp aan de meest kwetsbare Rohingya

Kwetsbare Rohingya: vrouwen en kinderen

“Ik zag de dode mensen en de soldaten, maar ik was niet bang,” zei de vierjarige Abdul alsof het een gewone mededeling is. 55 procent van de Rohingya vluchtelingen zijn kinderen. En ze hebben verschrikkelijke dingen gezien.

Zoals vaak in crisissituaties, zijn het de kwetsbaren die er het meest onder lijden. Van de 837.600 vluchtelingen in Cox’ Bazar zijn dus zo’n 460.680 kinderen. De Rohingya worden door het leger van Myanmar met geweld verdreven uit hun dorpen. Na meerdere dagen lopen komen ze over de grens in Bangladesh aan; veilig gebied.

Ik weet dat mijn zoon zal huilen als je met hem praat; hij heeft die dingen ook gezien.- Jiabur

Aan de gezichten van de kinderen is niets te zien. De gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt, hebben geen zichtbare littekens achtergelaten. “Ik weet dat mijn zoon zal huilen als je met hem praat; hij heeft die dingen ook gezien,” vertelt Jiabur, een vader die machteloos heeft moeten toezien hoe mensen uit zijn dorp werden geslagen en verkracht.

Kinderen hebben verschrikkelijke dingen gezien en zijn soms hun ouders kwijtgeraakt of hebben alleen hun moeder nog. Ook in een vluchtelingenkamp zijn ze kwetsbaar. Er dreigt ondervoeding en ook is er grote kans op ziekte in de volle vluchtelingenkampen. Er zijn kinderen die hun ouders of verzorgers zijn kwijtgeraakt, waardoor ze, naast hun eigen angst, ook nog voor broertjes en zusjes moeten zorgen of zelfs een huishouden runnen. De kinderen zijn kwetsbaar en hebben grote kans om slachtoffer te worden van geweld, verkrachting, aanranding of kindhuwelijken. Verder is er kans dat ze terecht komen in kinderarbeid en mensenhandel.

Child Friendly Spaces

Rohingya kind in het vluchtelingenkamp Deze kinderen hebben hulp en bescherming nodig. De lokale partnerorganisatie van OM wil daarom kindvriendelijke plaatsen (CFS: Child Friendly Space) creëren in de vluchtelingenkampen, waar personeel de kinderen kan helpen door psychosociale eerste hulp en psychosociale steun te bieden en de kinderen door te verwijzen die meer hulp nodig hebben.

De CFS’s vormen een gelegenheid om via de kinderen contact te leggen met de vele alleenstaande moeders. Ongeveer 14% van de totale vluchtelingengroep bestaat uit alleenstaande moeders, die ook extra hulp nodig hebben. Via de CFS’s kunnen zowel kinderen als moeders geholpen worden.
Operatie Mobilisatie helpt!

OM’s partnerorganisatie is van plan 14 kindvriendelijke plaatsen (CFS) op te richten en 30 werkers te trainen om een aantal van de meest kwetsbaren in de vluchtelingenkampen te helpen: de alleenstaande moeders en kinderen. Er zijn te veel van hen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in de afgelopen maanden en die een plek nodig hebben waar goed toegeruste en liefdevolle werkers hen eraan kunnen herinneren dat er hoop is.

Bouwt u mee aan deze kindvriendelijke plaatsen?
Help mee om Gods liefde te verspreiden onder de Rohingya.

Doneer direct onlineRiverboat mét Escape Room in Nederland

 
OM heeft een nieuwe bediening gelanceerd, de OM Riverboat. Het schip trekt met een internationale bemanning en een escape room aan boord langs zes Europese havens. In de maand januari ligt de Riverboat in Nederland! Dit biedt een unieke gelegenheid voor christenen om op verfrissende wijze uitgedaagd te worden en om te zien naar mensen in jouw omgeving.


The Agency Escape RoomTHE AGENCY ESCAPE ROOM

Het schip is een drijvende ‘escape room’: bezoekers kunnen aan boord in groepen het interactieve spel The Agency spelen en worden op deze manier aangezet na te denken over hun plek als christen in de maatschappij. Ga op zoek naar aanwijzingen om pussels op te lossen en het mysterie te ontrafelen terwijl de klok tikt. Teamwork, oplossingsgerichtheid en wat moed zijn essentieel om te ontsnappen. Ga jij het mysterie ontrafelen?

Reserveer nu je kaarten!Locaties & Data

Arnhem
Rijnkade
5-14 januari 2018

 

 

Dordrecht
Lange Wantijkade
17-28 januari 2018

Openingstijden

Ma-Di Gesloten
Wo-Za 10.00-22.00 uur
Zondag 12.00-22.00 uur

 

De escape room is uitermate geschikt om met bijvoorbeeld jeugdclubs, huiskringen, vrouwengroepen en dergelijke heen te gaan, maar ook om niet-christelijke vrienden mee naar toe te nemen.

 


 

OM RiverboatWELKOM AAN BOORD

Daarnaast is iedereen van harte welkom om gebruik te maken van de gebedsruimte op de Riverboat. En in het Lounge Café van het schip kunnen bezoekers in gesprek gaan met bemanningsleden van over de hele wereld. Ook is de bemanning beschikbaar om workshops te geven in lokale kerken en ondersteuning te bieden voor evangelisatieprojecten.

Heb je vragen?
Neem contact op met Bas Groen via 06-835 129 85 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..