Nieuwe kansen in Irak door noodzakelijke hulp

Video over het werk onder vluchtelingen in Noord Irak

Nieuwe kansen in Irak
Fysieke en emotionele hulp aan niet eerder bereikte bevolkingsgroepen
 
Het winterse weer neemt toe in Koerdistan, Noord Irak. Meer dan twee miljoen mensen, verdreven door het toenemende geweld van IS, leven in overvolle tentenkampen en andere tijdelijke onderkomens zonder voldoende bescherming tegen de snijdende winterse kou. OM wil hier verandering in brengen met jouw hulp!

OM streeft ernaar binnen vier maanden ten minste 600.000 dollar op te halen om zo in de noodzakelijke behoeften te kunnen voorzien.- Operatie Mobilisatie

OM streeft ernaar binnen vier maanden ten minste 600.000 dollar op te halen om zo in de noodzakelijke behoeften te kunnen voorzien. Er is vraag naar tenten, dekzeilen, dekens, kachels en brandstof. Hierin werkt OM samen met verschillende locale instanties, waarin OM de distributie verzorgt en een duurzaam plan ontwikkelt, volgens vier basisprincipes.

Vier basisprincipes
1. Verstrekken van lokale en relationele hulp

De betrokkenheid van OM in Koerdistan is niet nieuw. OM heeft in het verleden geregeld humanitaire hulp geboden, maar ook geïnvesteerd in discipelschap, evangelisatie en kerkstichting.

Als je geroepen wordt om bij de mensen te zijn, dan kun je niet bij hen weggaan wanneer het moeilijk dreigt te worden.- Tim*

Acht jaar geleden kwamen long-term werkers Tim* en Lena* voor het eerst in Koerdistan aan. Ze ontmoetten een echtpaar dat actief bezig was met discipelschap. Hier konden Tim en Lena op aanhaken en wisten hierdoor al snel contacten te leggen met lokale kerken en nieuwe projecten op te starten.

Nadat Mosul in juli 2014 in handen viel van IS hebben Tim en Lena twee weken buiten Koerdistan doorgebracht om na te denken en te bidden voor hun toekomst in het land. God bevestigde hen dat Hij nog niet klaar met hen was in Noord Irak. Tim: “We merkten echt dat God ons riep om te blijven en er te zijn voor de lokale kerk. Als je geroepen wordt om bij de mensen te zijn, dan kun je niet bij hen weggaan wanneer het moeilijk dreigt te worden.”

2. Samenwerken met lokale gelovigen

Door de wereldwijde financiële crisis nam de financiële steun af. Samen met de plaatselijke dominee zocht Lena naar oplossingen. De kerk bood al hulp aan verschillende Syrische families en wilde zijn hulpverlening uitbreiden voor de vluchtelingen die in hun stad aankwamen. De vraag naar hulp bleek te groot. Lena ging op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

“Het was zo chaotisch”, herinnert ze zich. “Ik had contact met sponsors, bracht verslag uit, zocht naar foto’s en probeerde een idee te krijgen van welke hulp het hardst nodig was.” In de maanden daarna stuurde OM extra medewerkers om de situatie te beoordelen en een systeem op te zetten voor het distribueren van hulp.

Je komt hier aan en vervult een behoefte, maar terwijl je deze nood vervult duiken er voor je gezicht duizend nieuwe behoeften op. Je gaat je realiseren hoe klein je bent en hoeveel nood er is.- Dillon*

Esther* was als long-term werker actief in een buurland van Koerdistan en kwam als een van de eerste aan in het land om extra hulp te bieden. “Ik heb eerst gekeken waar mijn hulp het meest nodig was”, vertelt ze. De lokale kerk deed al het ‘grondwerk’: bracht tijd door met de mensen, verzorgde voedselpakketten, verdeelde de steun. Een groot deel van Esther’s taak bevond zich achter de schermen. “Ik schreef verslagen voor de sponsors, en hielp de kerk overzicht te krijgen in het verwerken van deze verslagen.” Ook sprak zij met diverse vrijwilligers van de lokale kerk om een idee te krijgen van de hulp die de kerk verleende. “Het was echt alsof zij Gods handen en voeten waren in deze situatie.”

Voor haar vertrek overhandigde zij haar taak aan long-termer Dillon*. Hoewel hij het een voorrecht vond te kunnen helpen, is er meer hulp nodig. “Je komt hier aan en vervult een behoefte, maar terwijl je deze nood vervult duiken er voor je gezicht duizend nieuwe behoeften op. Je gaat je realiseren hoe klein je bent en hoeveel nood er is.”

3. Hulp bieden aan mensen, ongeacht religieuze en etnische achtergrond

Lokale gelovigen verstrekten hulp aan Syriërs, voordat andere religieuze minderheden doelwit werden van IS – zoals Iraakse christenen, Yazidi’s en Kakais. “Wat zij hebben meegemaakt is verschrikkelijk”, vertelt Esther. “Mensen vertellen jou hun verhaal, maar het is gewoon niet voor te stellen dat het echt is gebeurd. Het is bijna te schrikbarend.”

Het is een kans voor hen om geconfronteerd te worden, om de Islam in twijfel te trekken en zich af te vragen waarom dit gebeurt. En daar, daar is de Heilige Geest voor nodig. Hij kan hun harten veranderen.- Lena*

Volgens Marc Botes, een traumatoloog, moet er eerst worden voorzien in fysieke behoeften, voordat je kunt beginnen aan de emotionele nood. Terwijl de Yazidi’s en andere ontheemden fysieke hulp aangeboden krijgen, krijgen ze ook hulp bij het verwerken van hun trauma’s. “De aanname van zingeving – het geloven in een voorspelbare, onwillekeurige wereld - stelt mensen in staat zich veilig te voelen”, vertelt Botes. “Wanneer deze geloofssystemen kapot worden gemaakt door een trauma, moeten mensen op zoek naar een nieuw wereldbeeld. Een waarin de traumatische gebeurtenissen waaraan ze zijn blootgesteld ook een plek krijgen.”

“Het is een cruciaal moment”, vertelt Lena, “omdat minderheden worden verplaatst, en niet alleen christelijke minderheden. Het is een kans voor hen om geconfronteerd te worden, om de Islam in twijfel te trekken en zich af te vragen waarom dit gebeurt. En daar, daar is de Heilige Geest voor nodig. Hij kan hun harten veranderen.”

4. Uitbreiding van het Evangelie

Hulpacties van OM worden in Koerdistan uitgevoerd in samenwerking met de lokale gelovigen van alle minderheidsgroepen. Terwijl fysieke hulp onvoorwaardelijk wordt aangeboden, weerhoudt het de werkers er niet van om de liefde van Jezus te delen.

In Irak zijn er nieuwe gebieden waar het Evangelie muren kan neerhalen. Er zijn onbereikte mensen in het Midden-Oosten. Er zijn kansen mensen te bereiken, die eerder onbereikbaar waren.- Esther*

“In Irak zijn er nieuwe gebieden waar het Evangelie muren kan neerhalen”, vertelt Esther. “Er zijn onbereikte mensen in het Midden-Oosten. Er zijn kansen mensen te bereiken, die eerder onbereikbaar waren. Met name onder de Yazidi mensen. We kunnen hen nu bereiken, we moeten hen nu bereiken.”

“We zien dat Koerdische mensen eeuwen lang zijn vergeten; er is weinig werk verricht”, merkt Tim op. “Gebed zal de sleutel zijn tot het maken van een verschil. We bidden dat God een wonder zal doen.”

Steun het vluchtelingenwerk in Irak

Video Pastor KareemDe nood is hoog in Irak en de omliggende landen. Ook jij kunt betrokken zijn en hulp bieden vanuit Nederland. Zoals Tim vertelt is gebed de sleutel. Wil je bidden dat God wonderen zal doen in het Midden-Oosten en mensen tot Hem wil trekken, ook door het werk van OM?
Je kunt ook een bijdrage leveren door een gift, zodat het werk onder Iraakse vluchtelingen voortgezet kan worden. We bevelen dit project van harte bij je aan!

Doneer nu

*De namen van de werkers zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.