Geef aan een fonds

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. - 2 Korinthe 8:12-13

Onderstaande fondsen zijn bedoeld voor het algemene werk van OM. Het gaat om bedieningen die onmisbaar zijn in ons wereldwijde werk en afhankelijk zijn van de steun van een betrokken achterban. Kies één van onderstaande fondsen of doneer aan een project of medewerker.
 
Operatie MobilisatieAlgemeen fonds

Vanuit dit fonds worden allerlei algemene kosten betaald zoals kosten voor de wereldwijde projecten wanneer deze tekort komen, kosten voor de Nederlandse organisatie, kosten voor de individuele werkers. Het geld in dit fonds vermindert de risico's voor OM en verhoogt de algemene inkomsten.

Doneer nu

 
Hulp om het evangelie te verspreidenStarthulpfonds

De gelden in dit fonds helpen nieuwe OM-werkers uit landen met lage inkomens op weg om hun werk voor OM te starten en gedurende het eerste jaar te steunen. Zij versterken bijvoorbeeld teams in het buitenland, bijvoorbeeld op de Logos Hope, het internationale kantoor of in velden als Zweden of Chili. Hoe meer giften er ontvangen worden voor dit fonds, hoe meer nieuwe werkers we vanuit Nederland kunnen ondersteunen.

Doneer nu

 
National Workers Fund

Dit fonds helpt bestaande OM-werkers die een tekort hebben in hun financiële ondersteuning om hun werk voor OM voort te kunnen zetten. Deze werkers zijn veelal werkzaam in hun eigen land en zien geen mogelijkheden meer om het bestaande tekort aan te vullen. Het National Workers Fund stimuleert het wereldwijde zendingswerk door het goede werk van deze ervaren zendelingen te steunen!

Doneer nu

 
HulpverleningsfondsHulpverleningsfonds

Het hulpverleningsfonds biedt ons de kans snel steun geven bij calamiteiten, zoals hongersnoden en natuurrampen. Het geld is dan al beschikbaar, zodat er voor de eerste hulp niet op de inkomsten van een actie gewacht hoeft te worden. Het gaat met name om humanitaire hulp in noodgebieden. De afgelopen jaren zijn er vanuit dit fonds gelden doorgestuurd naar het door een aardbeving getroffen Haïti en de door een tyfoon getroffen Filipijnen.

Doneer nu

 
Logos HopeGods Marine

Vanuit dit fonds worden middelen naar OM Schepen gestuurd om bijvoorbeeld materialen of literatuur aan te schaffen. Op deze manier wordt het mede mogelijk gemaakt dat de Logos Hope vele havens over de hele wereld aandoet en duizenden bezoekers kan ontvangen.

Doneer nu

 
Roma-kinderen in Slowakije ontvangen een kinderbijbelLectuurfonds

Vanuit dit fonds worden diverse lectuurprojecten in binnen- en buitenland ondersteund met middelen voor Bijbels en diverse andere evangelische literatuur.

Doneer nu